พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม น้อมถวายกัปปิยภัณฑ์กรรมการมหาเถรสมาคม

พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม น้อมถวายกัปปิยภัณฑ์กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี 

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ๖ กันยายน ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโทป.ธ.๙, พธ.ด.กิตติ์) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

น้อมถวายกัปปิยภัณฑ์พระเดชพระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) กรรมการมหาเถรสมาคม วัดปากน้ำ และพระเดชพระคุณพระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) กรรมการมหาเถรสมาคม วัดปากน้ำ ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ