ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติทำนองหลวง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติทำนองหลวง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโทป.ธ.๙, พธ.ด.กิตติ์) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมบุญฟังเทศน์มหาชาติทำนองหลวง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

และร่วมบุญเป็นเจ้าภาพประจำกัณฑ์ตามกำลังศรัทธา เพื่อเสริมสร้างทานบารมีให้กับชีวิตและครอบครัว ตามรอยพระบาทแห่งพระบรมโพธิสัตว์ ในมหาเวสสันดรชาดก ในวันที่ ๒๖-๒๗-๒๘  เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ณ พระวิหาร วัดอรุณราชวราราม

ติดต่อสอบถาม : รับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ - พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร) โทร. 089 479 7391 สำนักงานวัดอรุณราชวราราม โทร. 02 891 2185 

ร่วมโอนทำบุญ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาถนนตากสิน ชื่อบัญชี : วัดอรุณราชณวรารามเพื่องานเทศน์มหาชาติ ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ : 055-254373-2 


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ