พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร) ถวายมุทิตาสักการะ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม

พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ถวายมุทิตาสักการะ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณ-เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคลครบ ๖๕ ปี พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ