พระครูโสภณพุทธิศาสตร์และคณะ เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมรัตนดิลก

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์และคณะ เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม 

วันที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร และพระมหาศุภชัย  ปิยธมฺมชโย  ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร และคณะเข้าถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโทป.ธ.๙, พธ.ด.กิตติ์) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ๖ กันยายน ๒๕๖๓


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ