ด้วยบารมี พระธรรมรัตนดิลก วัดอรุณค้นพบ 3 ภาพสำคัญอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ด้วยบารมี พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม วัดอรุณค้นพบ 3 ภาพสำคัญอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

เป็นที่น่ายินดีที่ขณะนี้ทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ท่านมีแนวคิดที่จะตามหาและรวบรวมภาพต้นฉบับของอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

ที่ยังตกหล่นค้นหาไม่พบ เพื่อรวบรวมจัดทำประวัติของท่านอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามฉบับสมบูรณ์ โดยได้เมตตาสั่งการให้ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นผู้ติดต่อดำเนินการร่วมกับทางลูกหลานชาววัดอรุณโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณแว่น วัดอรุณ(นพรัตน มงคลวิเชียร)

ซึ่งทาง คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) ได้ประสานไปทาง คุณอนุสิษฐ์ บุญมาก ลูกหลานสายวัดเทียนถวาย ปทุมธานี ของพระเดชพระคุณ พระพิมลธรรม(นาค สุมนนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๑๐

ซึ่งทางลูกหลานสายวัดเทียนถวาย ก็ยินดีน้อมถวายไฟล์ภาพถ่ายจากฟิล์มต้นฉบับของท่าน มอบกลับคืนสู่วัดอรุณราชวราราม ตามข่าวที่ได้นำเสนอไปแล้ว

บัดนี้เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางสำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม โดย ท่านพระมหานพพร อริยญาโณ ป.ธ.๙ พระอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม ได้ร่วมสนองเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

โดยได้ร่วมติดตามค้นหาภาพต้นฉบับของอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ตามสำนักเรียนที่เคยเก็บรักษาไว้ และบอกกล่าวไปตามญาติโยมที่เคารพศรัทธาในองค์อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามรูปต่างๆ จนทำให้ค้นพบภาพของอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เพิ่มอีกสองภาพ

เป็นภาพของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ฤทธิ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๘ และภาพของ พระธรรมเจดีย์(อุ่ม ธมฺมธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๙ ซึ่งทั้งสองภาพที่ค้นพบใหม่นี้ เป็นภาพเก่าทันในยุคของแต่ละท่าน เป็นภาพที่ทรงคุณค่าและยังไม่เคยมีใครเคยเห็นมาก่อน

ซึ่งหากนับรวมกับภาพของ พระพิมลธรรม(นาค สุมนนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๑๐ ที่ทาง คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) ได้รับมาจากทางลูกหลานสายวัดเทียนถวายแล้ว ถือได้ว่าเป็นการค้นพบภาพของสามอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ครั้งสำคัญ

นับเป็นด้วยเพราะบารมีของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามโดยแท้ ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่าน มุ่งมั่น ทุ่มเท พัฒนาวัดอรุณราชวราราม ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในทุกๆด้าน

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ท่านมุ่งมั่นที่ต้องการจะรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของวัดอรุณราชวรารามในทุกๆเรื่องให้ถูกต้องที่สุด เพื่อไว้ให้คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและลูกหลานชาววัดอรุณในรุ่นต่อๆไป ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่างๆของวัดอรุณอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอมคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระผู้เปรี่ยมไปด้วยความเมตตา อันเป็นที่รักเคารพยิ่งของพวกเราลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ(มีคลิป)

ในทุกเช้าของทุกวันที่โรงทานศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของวัดอรุณราชวราราม จะเห็นภาพพระภิกษุชรารูปหนึ่งท่าทางใจดี คอยเดินดูแลพูดคุยเป็นกันเอง คอยช่วยหยิบจับข้าวของให้พ่อครัวแม่ครัวที่กำลังทำอาหารเพื่อแจกแก่ชาวบ้าน 

คอยเดินไปดูแลพูดคุยด้วยความเมตตากับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการ จนเป็นภาพชินตาของบรรดาพ่อครัวแม่ครัว

ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของพี่น้องประชาชนผู้ตกยากที่มารับการบริการของโรงทานศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของวัดอรุณราชวราราม

ใครจะคิดถึงว่าท่านพระภิกษุชราผู้ใจดีเปรี่ยมไปด้วยความเมตตารูปนั้น จะเป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้มีความสำคัญในวงการพุทธศาสนาไทยในเวลานี้ เป็นหนึ่งในยี่สิบรูปของคณะสงฆ์ในคณะกรรมการมหาเถรสมาคมของประเทศไทย

พระภิกษุชราผู้ใจดีเปรี่ยมล้นไปด้วยความเมตตารูปนี้ก็คือ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

พระผู้มีความเมตตาเปรี่ยนล้นด้วยคุณธรรม พระผู้มีปณิธานอันแรงกล้าในแนวคิดที่จะให้วัดและพี่น้องประชาชนข้างวัดเป็นเนื้อเดียวกัน อยู่ร่วมกันแบบครอบครัว ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามทุกข์ยาก

ท่านได้ทำและได้พิสูจน์ถึงแนวคิดของท่านหลายครั้งในหลายสถานการณ์ว่าท่านคือของจริง เป็นพระแท้ที่สามารถก้มลงกราบท่านได้อย่างสนิทใจ เป็นที่รักเคารพเทิดทูลของพวกเราลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ

ในเหตุการณ์วิกฤตของโลกจากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันรักษาโรคนี้ได้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ท่านก็ได้พิสูจน์ความเป็นพระแท้ผู้เปรี่ยมไปด้วยความเมตตาของท่านอีกครั้ง ด้วยการเปิดโรงทานศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยาก

ท่านได้พิสูจน์ความเป็นพระแท้ผู้เปรี่ยมไปด้วยความเมตตาของท่าน ด้วยการออกมาช่วยเหลือช่วยทำ ช่วยชาวบ้านผู้ยากลำบากด้วยตัวท่านเอง นับเป็นความโชคดีของพวกเราลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ และพี่น้องประชาชนผู้ทุกข์ยากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเวลานี้

ที่พวกเราได้รับความรักความเมตตาช่วยเหลือจากคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

พระผู้เปรี่ยมล้นไปด้วยความรักความเป็นเมตตาต่อชาวบ้านประดุจพ่อดูแลลูก เป็นพระแท้ที่ข้าพเจ้าผู้เขียนสามารถก้มลงกราบเท้าท่าน แล้วนำผงเท้าของท่านมาลูบหัวเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตของข้าพเจ้า ทุกครั้งเมื่อได้มีโอกาสพบท่านด้วยความสนิทใจ

ขอบันทึกเรื่องราวนี้เพื่อเป็นการเทิดทูลคุณงามความดีขององค์หลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่มีให้แก่พวกเราลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ(วันที่ 1 พฤษภาคม 2563)

ด้วยความรักเคารพจากดวงใจ 
วิทย์ วัดอรุณ 

.....

ท่านผู้ใจบุญสามารถติดต่อร่วมบุญได้ที่ สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม
Fackbook : สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม
www.watarun1.com
ธนาคารไทพาณิชย์ : วัดอรุณราชวราราม เพื่องานสาธารณสงเคราะห์ เลขบัญชี 055-255170-1
E-mail: watarunoffice@gmail.com
สำนักงานกลาง: 02-891-2185

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอมคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

เครดิต หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม https://historyoftemples.kachon.com/355033


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ