พระธรรมรัตนดิลก ถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ ในการนี้ได้เมตตาให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เข้าถวายสักการะเนื่องในอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ พระตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

 

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ