พระครูปลัดดิลกวัฒน์ ร่วมงานแถลงข่าว สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย River Festival 2020

พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณ ร่วมงานแถลงข่าว สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย River Festival 2020 

วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ร่วมงานแถลงข่าว River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

 

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ