ขอเชิญฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก วันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน นี้

.... ❖ ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ทำนองหลวง ❖ ....

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ร่วมเป็นเจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์
วันที่ ๒๖-๒๗-๒๘ เดือนกันยายน ๒๕๖๓
ณ พระวิหาร วัดอรุณราชวราราม

กำหนดการ

วันเสาร์ ที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ขึ้น ๙ ค่ำ เตือน ๑๑ ปีชวด)

กัณฑ์พิเศษเวลา ๐๘.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์คาถสพัน ๑,๐๐๐ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศน์กัณฑ์ทศพร ๑๙ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์หิมพานต์ ๑๓๔ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ทานกัณฑ์ ๒๐๙ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์วนประเวศน์ ๕๗ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ชูชก ๗๙ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๖ เวลา ๑๗,๐๐ น. เทศน์กัณฑ์จุลพน ๓๕ พระคาถา


วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีชวด)

กัณฑ์ที่ ๗ เวลา o๙.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์มหาพน ๘๐พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์กุมาร ๑๐๑ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์มทรี ๒o พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๑๐เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์สักกบรรพ ๔๓ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๑๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์มหาราช ๖๙ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๑๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ฉกษัตริย์ ๓๖ พระคาถา

กัณฑ์ที่ ๑๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์นครกัณฑ์ ๔๘ พระคาถา


วันจันทร์ ที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีชวด)

เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์อริยสัจจ์ ๔ แสดงพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ติดต่อสอบถาม : รับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์
โทร. 089 479 7391 พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร)
โทร. 02 891 2185 สำนักงานวัดอรุณราชวราราม
ร่วมทำบุญที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขา ถนนตากสิน บัญชีเลขที่ : 055-254373-2
ชื่อบัญชี : วัดอรุณราชณวรารามเพื่องานเทศน์มหาชาติ ประเภทออมทรัพย์

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ