เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์พิเศษ คาถาพัน

กัณฑ์เทศน์ กัณฑ์พิเศษ "คาถาพัน" แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระมหากรวิก อหึสโก, ดร.
วันเสาร์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๐๐ น.


     
       การสวด "พระคาถาเวสสันดรชาดก" ในงานเทศน์มหาชาติ ทำนองหลวงนั้นมีทั้งหมด ๑,๐๐๐ พระคาถา  โดยที่ “คาถาพัน” จะถูกสวดก่อนเป็นกัณฑ์พิเศษก่อนเริ่มเทศน์มหาชาติ 

       คาถาพัน หมายถึง การเทศน์คาถาเวสสันดรชาดกทั้ง ๑,๐๐๐ บท ติดต่อกันรวดเดียวจบ ซึ่งมีจำนวนพระคาถา ๑,๐๐๐ พระคาถาดังนี้

กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร ๑๙ คาถา
กัณฑ์ที่ ๒ หิมพานต์ ๑๓๔ คาถา
กัณฑ์ที่ ๓ ทานกัณฑ์ ๒๐๙ คาถา
กัณฑ์ที่ ๔ วนปเวสน์ ๕๗ คาถา
กัณฑ์ที่ ๕ ชูชก ๗๙ คาถา
กัณฑ์ที่ ๖ จุลพน ๓๕ คาถา
กัณฑ์ที่ ๗ มหาพน ๘๐ คาถา
กัณฑ์ที่ ๘ กุมาร ๑๐๑ คาถา
กัณฑ์ที่ ๙ มัทรี ๙๐ คาถา
กัณฑ์ที่ ๑๐ สักกบรรพ ๔๓ คาถา
กัณฑ์ที่ ๑๑ มหาราช ๖๙ คาถา
กัณฑ์ที่ ๑๒ ฉกษัตริย์ ๓๖ คาถา
กัณฑ์ที่ ๑๓ นครกัณฑ์ ๔๘ คาถา
เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ :
๑. พระธรรมรัตนดิลก
๒. คุณกานต์รวี เอี่ยมชมนาค
๓. คณะแป๊ะคง

ร่วมทำบุญได้ที่ :
สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม
โทร. 02-891-2185

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขาถนนตากสิน
ชื่อบัญชี วัดอรุณราชวรารามเพื่องานเทศน์มหาชาติ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่ 055-254373-2

www.facebook.com/watarunofficial

ภาพ : คณะสามเณรวัดอรุณราชวราราม


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ