เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๒ เทศน์กัณฑ์หิมพานต์

กัณฑ์ที่ ๒ เทศกัณฑ์หิมพานต์ แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส วัดพรนะเชตุพนฯ
วันเสาร์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๐ น.เทศน์กัณฑ์หิมพานต์ ๑๓๔ พระคาถา
     
        กล่าวว่า พระเวสสันดร ทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสัญชัยกับพระนางผุสดี แห่งแคว้น สีพีราษฎร์ประสูติที่ตรอกพ่อค้า เมื่อพระเวสสันดรได้รับเวนราชสมบัติจากพระบิดา ได้พระราชทานช้างปัจจัยนาเคนทร์แก่กษัตริย์แคว้นกลิงคราชฎร์ เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรบริจาคทานช้างปัจจัยนาค หรือ ปัจจัยนาเคนทร์แก่กษัตริย์แคว้นกลิงคราชฎร์ เป็นเหตุให้ประชาชนชาวเมืองสีพีโกรธแค้นเป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้พระเวสสันดรถูกพระราชบิดาเนรเทศไปอยู่ป่าหิมพานต์
        ข้อคิดของกัณฑ์หิมพานต์ คือ มารไม่มี บารมีไม่เกิด การเสียสละให้ผู้อื่นเป็นสุขแม้ตนนั้นจะได้รับทุกข์ เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ คนดีเป็นผู้นำพาความร่มเย็น

        ผู้บูชากัณฑ์นี้จักได้อานิสงค์ ได้สิ่งที่ปรารถนาทุกประการ หากถึงแก่กรรม จักได้สู่สุคติโลกสวรรค์เสวยสมบัติ อันมโหฬาร มีบริวารแวดล้อม แล้วจักได้ลงมาเกิดในตระกูลขัตติยะมหาศาล หรือตระกูลพราหมณ์มหาศาลอันบริบูรณ์ด้วยทรัพย์และมากด้วยบริวาร จนประมาณมิได้ เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ :
๑. พระปัญญาวิมลมุนี
๒. พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม

ร่วมทำบุญได้ที่ :
สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม
โทร. 02-891-2185

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขาถนนตากสิน
ชื่อบัญชี วัดอรุณราชวรารามเพื่องานเทศน์มหาชาติ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่ 055-254373-2

www.facebook.com/watarunofficial

ภาพ : คณะสามเณรวัดอรุณราชวราราม


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ