เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๓ เทศน์กัณฑ์ทานกัณฑ์

กัณฑ์ที่ ๓ เทศกัณฑ์ทานกัณฑ์ แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระครูโฆสิตธรรมากร วัดสุวรรณาราม
วันเสาร์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๔.๐๐ น.เทศน์กัณฑ์ทานกัณฑ์ ๒๐๙ พระคาถา

        กล่าวถึง พระเวสสันดรได้พระราชทานสัตสดก มหาทาน คือ การแจกทานครั้งยิ่งใหญ่ ก่อนออกจากพระนครไปยังป่าหิมพานต์ มหาทาน ได้แก่ ช้าง ม้า รถ ทาสชาย ทาสหญิง โคนม และ นางสนม อย่างละ ๗๐๐
        ข้อคิดของกัณฑ์ทานกัณฑ์ คือ พึงเสียสละส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ชีวิตนั้นมีทั้งทุกข์และสุข ยามมั่งมีมักได้รับการเชิดชูยกย่อง ยามอับจนมักพบเจอการดูถูกดูแคลน


        ผู้บูชากัณฑ์นี้จักได้อานิสงค์ บริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทองทาสทาสี และสัตว์ ๒ เท้า ๔ เท้า ครั้นตายแล้วจะได้ไปเกิดในฉกาพจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรแวดล้อมมากมายเสวยสุขในปราสาทแก้วด้วยแก้ว ๗ ประการ ได้แก่
๑. จักรแก้ว (จักรรัตนะ) เป็นโลหะมีค่ารูปจักร ส่องแสงสว่างไสว สามารถพาท่านลอยไปยังที่ต่าง ๆ
๒. ช้างแก้ว (หัตถีรัตนะ) เป็นช้างสีขาวเผือก สง่างาม มีฤทธิ์เดชสามารถพาท่านเหาะได้ คล่องแคล่วว่องไว
๓. ม้าแก้ว (อัสสรัตนะ) เป็นม้าผู้สง่างาม ขนงาม มีหางเป็นพวง สามารถพาท่านเหาะเหินเดินบนอากาศได้
๔. มณีแก้ว (มณีรัตนะ) เป็นแก้วมณี แก้วทับทิม เปล่งแสงสุกสกาว ใสแวววาวยิ่งกว่าเพชร เปล่งรังสีแสงสว่างไส บันดาลความอุดมสมบูรณ์แก่ท่าน
๕. นางแก้ว (อิตถีรัตนะ) เป็นหญิงที่มีบุญญาธิการ รูปร่างน่าดูชม ผิวพรรณเปล่งปลั่งผ่องใส สวยงามกว่ามนุษย์ทั่วไป พูดจาสุภาพ ไม่โกหก มีกลิ่นหอมเหมือนดอกบัวตอนพูด ผิวเนื้อกายมีกลิ่นจันทน์หอม คอยปรนนิบัติรับใช้
๖. ขุนคลังแก้ว (คหบดีรัตนะ) เป็นผู้นำทรัพย์สิน ความมั่งคั่งมาให้ มีหูทิพย์ ตาทิพย์ ทรัพย์สมบัติอยู่ที่ไหนก็สามารถหามาได้
๗. ขุนพลแก้ว (ปริณายกรัตนะ) เป็นนักบัณฑิตปราชญ์ มีความฉลาดเฉลียว รู้กาลเทสะ คอยให้คำแนะนำปรึกษา


เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ :
๑. พระศรีสุทธิเวที
๒. พระมหาศุภโชค สิริโชติ
๑. พระธรรมรัตนดิลก

ร่วมทำบุญได้ที่ :
สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม
โทร. 02-891-2185

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขาถนนตากสิน
ชื่อบัญชี วัดอรุณราชวรารามเพื่องานเทศน์มหาชาติ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่ 055-254373-2

www.facebook.com/watarunofficial

ภาพ : คณะสามเณรวัดอรุณราชวราราม


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ