สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

 ❖ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐น ❖

_พระเดชพระคุณพรธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์จำนวน ๗๐ รูปออกรับบิณฑบาต รอบองค์พระปรางค์ โดยมีคุณโยมสุนีย์ สุขเสรี เเละ พ.ต.อ.จารุภัชร ทองโกมล เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ของวัดอรุณราชวราราม

“ตักบาตรเทโว” มาจากคำเต็มว่า “ตักบาตรเทโวโรหณะ” คือการตักบาตรเนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทบันทึกไว้ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์ (ปาฏิหาริย์เป็นคู่ๆ) ที่ต้นมะม่วงใกล้เมืองสาวัตถีแล้วก็เสด็จขึ้นไปจำพรรษาที่ ๗ บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศนาพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาเป็นเวลา ๓เดือน ครั้นออกพรรษาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเสด็จลงสู่มนุษย์โลกทางบันไดพาดลงใกล้เมืองสังกัสสะ
# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวสารวัดอรุณ ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/watarunofficial/


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ