เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๔ เทศน์กัณฑ์วนประเวศน์

กัณฑ์ที่ ๔ เทศกัณฑ์วนประเวสน์ แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระมหาจุราวัฒน์ จรณธมฺโม วัดบางรักใหญ่
วันเสาร์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๕.๐๐ น.เทศน์กัณฑ์วนประเวศน์ ๕๗ พระคาถา


        กล่าวถึงพระเวสสันดร พระนางมัทรี และพระชาลี ( โอรส ) พระกัณหา (ธิดา ) เสด็จออกจากนครสีพี ด้วยความยากลำบาก ระหว่างแวะพักที่หน้านครเจตราช กษัตริย์ทราบข่าวจึงอันเชิญพระเวสสันดรเข้าพักที่ในนครเจตราชไม่ให้เข้าป่าอีกทั้งยังยกเมืองให้ แต่พระเวสสันดรได้ตั้งใจเข้าป่าเพื่อไปบำเพ็ญกุศล ทำจิตใจให้สงบ จึงปฏิเสธคำขอของกษัตริย์ กษัตริย์จึงให้พรานบุตรติดตามไปเฝ้าหน้าทางเข้าเขาวงกตเพื่ออารักขาพระเวสสันดร พอถึงเขาวงกตในป่าหิมพานต์ ได้พบศาลาอาศรมที่ท้าววิษณุกรรมเทพบุตร เนรมิตให้ พระเวสสันดร พระนางมัทรี พระชาลีและพระกัณหา จึงทรงผนวชเป็นฤาษีพำนักในอาศรม
        ข้อคิดของกัณฑ์วนประเวศน์ คือ ยามยาก ยามเจ็บ ยามจน ยามจาก ควรได้รับการเหลียวแลจากมิตร มิตรแท้ไม่ทอดทิ้งเพื่อนยามทุกข์ยาก ยามลำบาก มิตรแท้จักอุ้มชูเพื่อนยามตกต่ำ น้ำใจของคนดีมักเสียสละตน สละโอกาส และ สละโชคลาภ อันพึงได้ โดยความชื่นชม

        ผู้บูชากัณฑ์วนประเวศน์จักได้รับอานิสงค์ ด้วยความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า จักได้เป็นบรมกษัตริย์ จักได้เป็นผู้มีความปรีชาเฉลียวฉลาด สามารถปราบศัตรูได้
เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ :

๑. พระธรรมรัตนดิลก
๒. สำนักงานกลางวัดอรุณราชวรา
๒. พระครูสถิตวิรูฬห์ธรรม

ร่วมทำบุญได้ที่ :
สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม
โทร. 02-891-2185

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขาถนนตากสิน
ชื่อบัญชี วัดอรุณราชวรารามเพื่องานเทศน์มหาชาติ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่ 055-254373-2

www.facebook.com/watarunofficial

ภาพ : คณะสามเณรวัดอรุณราชวราราม


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ