เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๖ เทศน์กัณฑ์จุลพน

กัณฑ์ที่ ๖ เทศกัณฑ์จุลพน แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระพิศิษฐ์วิหารการ วัดประยุรวงศาวาส
วันเสาร์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๗.๐๐ น.เทศน์กัณฑ์จุลพน ๗๕ พระคาถา

        กล่าวถึง ตอนที่ชูชกเข้าไปในป่าถูกหมาล่าเนื้อของพรานเจตบุตรผู้อารักขาพระเวสสันดรขย้ำ ชูชกเจ้าเล่ห์หลอกล่อพรานเจตบุตรด้วยวาจาจนพรานเจตบุตรหลงกลชูชก เพราะชูชกได้หลอกพรานเจตบุตรว่าตนนั้นคือพราหมณ์ และได้ชูกลับพริกแก่พรานเจตบุตร อ้างว่าเป็นพระราชสาส์นของพระชนกและพระชนนี เพื่ออันเชิญพระเวสสันดรกลับเข้าเมือง พรานเจตบุตรหลงเชื่อจึงได้ชี้ทางเข้าไปในเขาวงกต และชี้ทางไปอาศรมอัจจุตฤาษี โดยแจ้งว่าหากอยากพบอาศรมพระเวสสันดร ต้องผ่านอาศรมอัจจุตฤาษีก่อน

        ข้อคิดของกัณฑ์จุลพน คือ มีอำนาจแต่ขาดปัญญาย่อมถูกหลอก คนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาด อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจตัว

        ผู้บูชากัณฑ์นี้จักได้อานิสงค์ คือ แม้จะเกิดในภพใด จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติเงินทองและบริวาร แม้นตายไปแล้วก็ได้เสวยทิพยสมบัติในโลกหน้าเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ :
๑. พระสุนทรกิจโกศล
๒. พระครูอรุณธีรานุวัตร

ร่วมทำบุญได้ที่ :
สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม
โทร. 02-891-2185

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขาถนนตากสิน
ชื่อบัญชี วัดอรุณราชวรารามเพื่องานเทศน์มหาชาติ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่ 055-254373-2

www.facebook.com/watarunofficial

ภาพ : คณะสามเณรวัดอรุณราชวราราม


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ