เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๘ เทศน์กัณฑ์กุมาร

กัณฑ์ที่ ๘ เทศกัณฑ์กุมาร แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระมหาณคเรศ สุทธิวาที วัดอรุณราชวราราม
วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๐๐ น.เทศน์กัณฑ์กุมาร ๑๐๑ พระคาถา

         กล่าวถึง ชูชกเดินทางถึงเขาวงกตจึงหาโอกาส จะเข้าพบพระเวสสันดร จึงรอเวลาที่พระนางมัทรีเข้าป่าแล้วจักไปขอพระกุมารจากพระเวสสันดร คืนนั้นพระนางมัทรีฝันร้าย รู้สึกเหมือนจะพลัดพรากจากพระกุมาร จึงได้ทูลให้พระเวสสันดรทรงแก้ฝันให้ แต่พระเวสสันดรว่า เหตุเพราะพระนางมาตำระกำลำบากอยู่ในป่า เป็นแค่ความฝัน พระนางยังทรงห่วงก่อนเสด็จเข้าป่าจึงได้นำกุมารทั้งสององค์มาฝากพระเวสสันดร ให้ทรงช่วยดูแล ทั้งกำชับไม่ให้ออกนอกบริเวณพระอาศรม เมื่อเห็นพระนางมัทรีเข้าป่าแล้ว ชูชกจึงได้เดินทางไปเฝ้าพระเวสสันดรที่อาศรม ทูลขอสองกุมาร พระเวสสันดรก็ประทานให้ แต่ตรัสว่าขอให้รอพระนางมัทรีก่อน ให้ชูชกค้างสัก 1 ราตรี ชูชกไม่เห็นด้วย ทูลว่า มีเหตูไม่สามารถรอพระนางมัทรีได้ พระเวสสันดรจึงรับสั่งว่า หากเอาสองกุมารไปจงเอาไปถวายพระมหาชนกที่พระนครสีพี จะได้รับพระราชทานรางวัลมาก ชูชกก็ค้านอีกว่า ถ้าไปพบพระเจ้าสันชัยราชอาจถูกจับได้ว่า ไปลักพระเจ้าหลานมา ก็จักต้องโทษ สองกุมารอชาลี กัญหา ได้ยินว่าจะถูกชูชกเอาตัวไป จึงพากันหนีไปซ่อนตัวอยู่ในสระน้ำ เอาใบบัวบังศรีษะ
         เมื่อชูชกไม่เห็นสองกุมาร ก็ทูลตรัสพ้อพระเวสสันดร จนต้องออกตามหาจึงพบว่าทั้งสองกุมารซ่อนตัวอยู่ในสระ ก็ตรัสเรียกให้ขึ้นมา แล้วตรัสปลอบโยนให้หายกลัว และเศร้าโศก พร้อมกับสั่งชาลีกุมารไว้ว่า ถ้าจะไถ่ให้พ้นจากทาส สำหรับชาลีกุมาร ต้องไถ่ด้วยทองหนัก แท่งหนึ่งหมื่นห้าพันตำลึง ส่วนกัญหานั้นต้องไถ่ด้วยทาสชายหญิง ช้าง ม้า โค รถ อย่างละร้อย กับทองแท่ง หนัก 5 พันตำลึง แล้วจึงทรงมอบให้ชูชก
         ครั้นชูชกได้สองกุมารแล้ว ก็เอาเถาวัลย์ผูกข้อมือสองกุมาร ทั้งตีทั้งด่าตามประสาคนสันดานทราม พระเวสสันดรทรงโทสะและเกิดโทมนัส ยิ่งนักคิดจะประหารชูชกเอาสองกุมารมาเสีย แต่ก็กลับหักพระทัยด้วยขันติ ไว้ได้ ปล่อยให้ชูชก พาสองกุมารไป

   
         ข้อคิดของกัณฑ์กุมาร คือ ให้รู้จักกาลเทศะ อย่าผลีผลาม โบราณว่า "ช้า ๆ จะได้พร้าเล่มงาม" พ่อแม่ทุกคนรักลูกเหมือนกัน แต่เป็นห่วงไม่เท่ากัน สติเป็นเครื่องป้องกันอันตรายทั้งปวงได้ ขันติป้องกันความหุนหันพลันแล่นได้ ผู้หญิงนั้นสละได้ทุกสิ่งเพื่อผู้เป็นที่รัก แต่สิ่งที่ผู้หญิงนั้นไม่มีวันจะสละนั้น คือ "ลูก"

          ผู้บูชากัณฑ์กุมารจักได้อานิสงค์ ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา ครั้นตายไปได้เกิดในฉกามาพจรสวรรค์ในสมัยพระศรีอาริยเมตไตรยมาอุบัติ ก็จะได้พบศาสนาของพระองค์จะได้ถือปฏิสนธิในตระกูลกษัตริย์ ตลอดจนได้สดับฟังพระสัทธรรมเทศนาของพระองค์ แล้วบรรลุพระอรหันตผล พร้อมปฏิสัมภิทาทั้ง ๔ ด้วยบุญราศีที่ได้อบรมไว้

เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์:
๑. พระโสภณวชิราภรณ
๒. พระครูสังฆรักษ์ทองไหล

ร่วมทำบุญได้ที่:
สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม
โทร. 02-891-2185

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขาถนนตากสิน
ชื่อบัญชี วัดอรุณราชวราราม เพื่องานเทศน์มหาชาติ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่ 055-254373-2

www.facebook.com/watarunofficial

ภาพ : คณะสามเณรวัดอรุณราชวราราม


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ