เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑๐ เทศน์กัณฑ์สักกบรรพ

กัณฑ์ที่ ๑๐ เทศน์กัณฑ์สักกบรรพ แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ วัดราชสิทธาราม
วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๔.๐๐ น.เทศน์กัณฑ์สักกบรรพ ๔๓ พระคาถา

         กล่าวถึง สักกะ อมรินทร์ ราชาแห่งเทวโลกชั้นดาวดึงส์ ทรงดำริว่า พระเวสสันดรพระราชทานโอรสสองพระองค์แก่ชูชกไป ถ้ามีใครมาขอพระนางมัทรีอีก พระองค์ก็จะพระราชทานให้อีก และพระองค์ก็จะต้องอยู่พระองค์เดียว ไม่มีใครปฏิบัติบำรุง จะลำบากมาก จึงจะแปลงเพศเป็นพราหมณ์ไปทูนขอพระนางมัทรีเสียก่อน เมื่อได้รับพระราชทานแล้วก็ฝากไว้ เพื่อป้องกันมิให้พระองค์พระราชทานแก่ใครอีก ครั้นท้าวสักกะทรงดำริแล้วก็เสด็จลงมาโดยเดินทางเข้าไปเฝ้าพระเวสสันดร ทูลขอพระนางมัทรี พระเวสสันดรก็พระราชทานให้ ต่อจากนั้น ท้าวสักกะที่แปลงกายเป็นพราหมณ์ ก็ฝากพระนางมัทรีไว้ยังไม่รับไป ขอให้อยู่ปฏิบัติพระเวสสันดร และตรัสบอกว่า ตนมิได้เป็นพราหมณ์เข็ญใจ แต่เป็นท้าวท้าวสักรินทร์ขอถวายพร ๘ ประการแก่พระองค์แล้วสำแดงกายปรากฏเหาะขึ้นสู้ท้องฟ้า

พระเวสสันดรก็ดีพระทัยทูลรับพร ๘ ประการโดยดังนี้

๑. ขอให้พระบิดามีเมตตา
๒. ขอให้ปล่อยนักโทษ
๓. ขอให้อนุเคราะห์คนยากจน
๔. ขออย่าให้รู้อำนาจสตรี
๕. ให้พระโอรสมีอายุยืน
๖. ขอให้ฝนแก้ว ๗ ประการตกลงในเมืองสีพี
๗. ขอให้สมบัติในท้องพระคลังอย่ารู้หมดสิ้น
๘. เมื่อทิวงคตแล้ว ขอให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต

ท้าวสักกะเทวราชได้ทรงตรัสอีกว่า ในไม่ช้าพระชนกก็จะเสด็จออกมารับพระองค์คืนเข้าไปครองราชย์สมบัติอย่าทรงวิตกเลย

         ข้อคิดของกัณฑ์สักกบรรพ คือ การทำดีแม้ไม่มีคนเห็น ก็เป็นความดีอยู่วันยังค่ำ ดุจทองคำแม้จะอยู่ในตู้โชว์ หรือในกำปั่นก็เป็นทองคำอยู่นั่นเอง เข้าลักษณะว่า ความ(ของ)ดีดีเด็ดเหมือนเพชรเหมือนทอง ถึงไร้เจ้าของก็เหมือนตัวยัง ถึงใส่ตู้อุด ถึงขุดหลุมฝัง ก็มีวันปลั่งอะหลั่งฉั่งชู การทำความดีแม้ไม่มีคนเห็น แต่เทพยดาอารักษ์เบื้องบนท่านย่อมรู้         

          ผู้บูชากัณฑ์สักกบรรพจักได้อานิสงค์ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศ ตลอดจนจตุรพิธพรทั้ง ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลฯ
เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์:
๑. พระครูอรุณธรรมญาณ
๒. พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ

ร่วมทำบุญได้ที่:
สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม
โทร. 02-891-2185

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขาถนนตากสิน
ชื่อบัญชี วัดอรุณราชวราราม เพื่องานเทศน์มหาชาติ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่ 055-254373-2

www.facebook.com/watarunofficial

ภาพ : คณะสามเณรวัดอรุณราชวราราม

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ