เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑๑ เทศน์กัณฑ์มหาราช

กัณฑ์ที่ ๑๑ เทศน์กัณฑ์มหาราช แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระปริยัติวโรปการ วัดนาคกลาง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๕.๐๐ น.เทศน์กัณฑ์มหาราช ๖๙ พระคาถา

        กล่าวถึง เมื่อชูชกได้รับพระราชทานสองกุมารแล้ว ก็พาเดินมาตามทางในป่าใหญ่ ค่ำลงที่ไหนก็ผูกสองกุมารไว้ที่โคนต้นไม้ ส่วนตัวเองปีนขึ้นต้นไม้ผูกเปลนอน เพื่อให้พ้นภัยจากสัตว์ร้าย ในเวลากลางคืน มีเทพบุตร เทพธิดา ๒ องค์ สงสารสองกุมารมากจึงแปลงร่างกายคล้ายพระเวสสันดร และพระนางมัทรี แก้เถาวัลย์ที่ผูกมือของทั้งสองกุมารออก แล้วกล่อมให้หลับสนิท จวนสว่าง ก็จัดแจงผูกสองกุมารไว้เช่นเดิม แล้วก็อันตรธานไป
        ครั้นถึงทางแยกสองแพร่ง ทางหนึ่งจะไปนครกาลิงคะทางหนึ่งจะไปนครสีพี เทพเจ้าดลใจให้ชูชกหลงทางเดินไปทางนครสีพี ในคืนวันสุดท้าย ที่ชูชกพาสองกุมารมาถึงนครสีพีนั้น พระเจ้ากรุงสัญชัยทรงสุบินในเวลาใกล้รุ่งว่า มีบุรุษหนึ่งนำดอกบัวงามสองดอกมาถวาย พระองค์ทรงรับไว้ด้วยพระหัตถ์แล้วยกขึ้นทัดพระกรรณ กลิ่นดอกบัวตลบชื่นพระนาสา แล้วทรงตื่นบรรทม โปรดให้โหรทำนายความฝัน โหรทำนายว่า จะทรงพบญาติที่สนิทในเร็ววันนี้ พระองค์ทรงปราโมทย์ยินดี ครั้นได้เวลาก็เสด็จออกมาประทับยังหน้าพระรานหลวง ไม่ช้า ชูชกก็พาสองกุมารมาถึงหน้าพระที่นั่งเทพเจ้ากำบังมิให้ใครรู้จักทักท้วงห้ามปรามแต่อย่างใด จนพระเจ้ากรุงสัญชัยทอดพระเนตรเห็นสองกุมาร ก็โปรดให้เบิกพระราชทรัพย์มาไถ่พระชาลีและพระกัณหา
        พระเจ้ากรุงสัญชัย ยังพระราชทานปราสาทให้ชูชกพักเป็นรางวัล จัดโภชนาหารอันประณีตมาบำรุงบำเรอให้บริบูรณ์ ทุกเวลา ด้วยความโลภชูชกได้กินอาหารที่ได้มาอย่างมูมมามจนท้องแตกตาย จากนั้นพระเจ้ากรุงสัญชัย ได้ถามสองกุมารถึงความยากลำบากทั้งหมด และสองกุมารก็ได้ขอให้พระเจ้าสญชัยไปรับตัวพระเวสสันดรและพระนางมัทรีกลับมาอยู่กันเหมือนเดิม พระเจ้าสญชัยจึงจัดยกทัพไปยังป่าที่พระเวสสันดรพำนักอยู่

        ข้อคิดของกัณฑ์มหาราช คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ย่อมได้รับความปกป้องคุ้มครองภัยในทุกสถานชาติ เกิดเป็นคนควรสร้างตนให้มีดี เกิดมาทั้งทีควรสร้างดีให้ติดตน

        ผู้บูชากัณฑ์มหาราชจักได้อานิสงค์เป็นมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระราชา เมื่อจากโลกมนุษย์ไป ก็จะได้ไปเสวยทิพยสมบัติในฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรเป็นบริวาร ครั้นบารมีแก่กล้าก็จะได้นิพพานสมบัติ อันตัดเสียซึ่งชาติ ชรา พยาธิ มรณะ พ้นจากโอฆะทั้งสามมีกาโมฆะเป็นต้นฯ
เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์:
๑. พระครูประกาศสมณคุณ
๒. พระมหาวินัย ปริญญาโณ
๓. คุณสุนีย์ สุขเสรี

ร่วมทำบุญได้ที่:
สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม
โทร. 02-891-2185

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขาถนนตากสิน
ชื่อบัญชี วัดอรุณราชวราราม เพื่องานเทศน์มหาชาติ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่ 055-254373-2

www.facebook.com/watarunofficial

ภาพ : คณะสามเณรวัดอรุณราชวราราม

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ