เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑๒ เทศน์กัณฑ์ฉกษัตริย์

กัณฑ์ที่ ๑๒ เทศน์กัณฑ์ฉกษัตริย์ แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ วัดทองนพคุณ
วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๖.๐๐ น.เทศน์กัณฑ์ฉกษัตริย์ ๓๖ พระคาถา

        กล่าวถึง พระเจ้ากรุงสัญชัย พระมหาชนก ทรงดำเนินทัพไปตามระยะทางไม่เร่งร้อน ทรงอาศัยพระชาลีกุมาร นำทางมาถึงเขาวงกตใกล้อาศรมพระเวสสันดร แล้วโปรดให้หยุดพักอยู่ในที่ใกล้สระโบกขรณีมุจลินทร์ พระเวสสันดรทรงสดับเสียงทวยทหารบันลือลั่นเช่นนั้นก็ทรงตกพระทัย คิดไปว่าชะรอยจะเป็นอริราชข้าศึก ยกมาตีพระนครสีพีได้ ตรัสชวนพระนางมัทรีขึ้นไปแอบดูทหารบนภูเขา แม้อย่างนั้นแล้ว ก็ทรงแน่นพระทัยว่าเป็นข้าศึกใหญ่อยู่ ถึงกับทรงพระกันแสงกับพระนางมัทรีว่า ถึงวาระของพระองค์จะต้องสิ้นพระชนม์ครั้งนี้แล้วไม่มีวิธีหลีกเลี่ยงให้พ้นได้เพราะเวรกรรมแต่ปางก่อน ส่วนพระนางมัทรีไม่มีเห็นร่วมด้วย เห็นไปว่าเป็นกองทัพของพระราชบิดายกมารับกลับพระนครจึงมีหน้าตาเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใส จึงทูลพระเวสสันดร พระเวสสันดรได้สติ เพ่งพิจารณาทหารตามคำทูลของพระนางมัทรี ก็ทรงเห็นสอดคล้องด้วยมีความปิติโสมนัส ชวนพระนางมัทรีเสด็จลงจากภูเขามาประทับนั่งที่หน้าพระอาศรม ฝ่ายพระเจ้ากรุงสัญชัยก็เสด็จดำเนินไปที่พระอาศรมพร้อมด้วยราชบริพารด้วยอาการสงบ
        เมื่อพระเวสสันดรและพระนางมัทรี ได้ทอดพระเนตรเห็นก็พากันลุกออกมาต้อนรับ ทูลเชิญให้เสด็จเข้าประทับที่พระศรมถวายบังคมแทบพระบาท พระเจ้ากรุงสัญชัยก็ ได้ตรัสถามถึงทุกข์สุขพระเวสสันดร และพระนางมัทรี ครั้งทรงทราบถึงความยากลำบากยากแค้นที่พระโอรสทั้งสองเล่าถวายก็ทรงพระกันแสงด้วยความสงสาร
        เมื่อกษัตริย์ทั้งหกพระองค์อันได้แก่ พระเจ้าสญชัย พระนางผุสดี พระมหาเวสสันดร พระนางมัทรี กุมารกัณหา และกุมารชาลีมาพบกันแล้ว ท้าวสักกะเทเวศรทรงบันดาล ให้ฝนโบกขรพรรษตกลงมาประพรม ให้ชื่นบานพระทัย ยังกษัตริย์ทั้งหกและมหาชนทั้งหลายให้สร่างโศก ต่อมามหาอำมาตย์ราชปุโรหิต จึงได้พร้อมกันทูลอัญเชิญให้ พระเวสสันดรทรงลาผนวชเสด็จไปครองราชย์สมบัติในพระนครสีพี ซึ่งทวยราษฎร์ ทั้งมวลมีความยินดีพร้อมกัน ถวาย ให้พระองค์เป็นกษัตริย์ปกครองราชอาณาจักรสืบไป

        ข้อคิดของกัณฑ์ฉกษัตริย์ คือ พรากมีวันพบ จากมีวันเจอ จากกันยามเป็นได้เห็นน้ำใจจากกันยามตายได้เห็นน้ำตา การให้อภัยเป็นเพราะได้สำนึกเป็นเหตุให้ลบรอยร้าวฉานบันดาลสันติสุขแก่ส่วนรวม สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้ผิด บรรพชิตยังรู้เผลอ ความผิดพลาดเป็นเรื่องของมนุษย์ แต่การให้อภัยเป็นวิสัยของเทวดา

          ผู้บูชากัณฑ์ฉกษัตริย์จักได้อานิสงค์ เป็นผู้เจริญด้วยพร ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุก ๆ ชาติ ภพ
เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์:
๑. พระเมธีรัตนดิลก
๒. พระครูประที่ปกิจจาภิรม
๓. พระมหาสวัสดิ์ อหึสโก

ร่วมทำบุญได้ที่:
สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม
โทร. 02-891-2185

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขาถนนตากสิน
ชื่อบัญชี วัดอรุณราชวราราม เพื่องานเทศน์มหาชาติ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่ 055-254373-2

www.facebook.com/watarunofficial

ภาพ : คณะสามเณรวัดอรุณราชวราราม

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ