กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

              พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นพระธานฝ่ายบรรพชิตเปิดงานจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ โดยดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมคณะผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ทั้ง ๕๐ เขตทั่วกรุงเทพมหานคร รวมทั้งคณะครูศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ๕๐๐ คน ร่วมทำความสะอาดวัดอรุณราชวราราม

              กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day พัฒนาภูมิทัศน์ริ่มฝั่งเเม่น้ำเจ้าพระยา ณ วัดอรุณราชวราราม  

# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวสารวัดอรุณ ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/watarunofficial/

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ