เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์พิเศษ อริยสัจจ์ ๔

กัณฑ์พิเศษ เทศน์อริยสัจจ์ แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ วัดยานาวา ร่วมกับ พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี วัดสังข์กระจาย
วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.โบราณกล่าวว่า "หากเทศน์มหาชาติเสร็จแล้วไม่ได้เทศน์อริยสัจจ์ ๔ เหมือนบวชพระไม่ได้ฉลอง" เพราะ เรื่องราวของพระเวสสันดร มีทั้งทุกข์ยาก ลำบาก และ เป็นสุข ดังนั้น อริยสัจจ์ ๔ คือ ความจริงที่ทำให้เห็นเหตุของการดับทุกข์ ได้แก่

ทุกข์ คือ ความทุกข์ ความไม่สบายใจ
สมุทัย คือ เหตุแห่งการเกิดทุกข์
นิโรธ คือ ความดับสิ้นแห่งการเป็นทุกข์ 
มรรค คือ หนทางแห่งการดับทุกข์ ด้วยการ คิดดี พูดดี ปฏิบัติดี เป็นหนทางดับทุกข์

ที่สะท้อนให้เห็นว่าพระเวสสันดรใช้ อริยสัจจ์ ๔ มาดับทุกข์ บำเพ็ญกุศล บริจาคทาน พระองค์ท่านจึงเข้าสู่อริยผลได้

เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์:
๑. พระครูปลัดอินทรา จนทสาโร
๒. พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ชุมพร)
๓. โรงเรียนประถมทวีธาภิเษก
๔. ท่าเรือคุณแม่เผือก
๕. ประธานชมรมคนรักบางกอกใหญ่
๖. วิทยาลัยพณิชยการ ธนบุรี
๗ ประธานสภาวัฒนธรรม

ร่วมทำบุญได้ที่:
สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม
โทร. 02-891-2185

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขาถนนตากสิน
ชื่อบัญชี วัดอรุณราชวราราม เพื่องานเทศน์มหาชาติ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่ 055-254373-2

www.facebook.com/watarunofficial

ภาพ : คณะสามเณรวัดอรุณราชวราราม

แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ