พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร) ร่วมบุญงานศพโยมมารดา พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม 

พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมบุญงานศพโยมมารดา พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม 

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม รก.เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ได้มอบหมายให้พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการวัดอรุณราชวราราม ร่วมทำบุญในงานศพคุณยายสา อุทัยสา สิริอายุ ๙๗ ปี โยมมารดาของ พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ