บรรยากาศทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วัดอรุณราชวราราม

ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วัดอรุณราชวราราม
๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

"จัตตาโร ธัมมาวัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พลัง"
แปลว่า พรทั้งสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พะละ ย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติกราบไหว้ และเคารพต่อผู้ใหญ่เป็นนิจ

ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่มาทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เจ็บน้อยๆ ไม่ยากไม่จน รำรวยๆ ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญฯ สาธุ.


ภาพ : คณะสามเณรวัดอรุณราชวราราม


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ