พี่น้องพุทธศาสนิกชนร่วมบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ องค์พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม

พี่น้องพุทธศาสนิกชนร่วมบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พระภิกษุ-สามเณร ณ องค์พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พี่น้องพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๗๐ รูป เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ณ บริเวณองค์พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ