พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓

พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙  เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เข้าร่วมการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓ โดยมีเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ได้รับพระบัญชาให้เป็นประธานแทน เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ, โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เข้าร่วมประชุม ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ