แจกฟรี ภาพถ่ายพระพิมลธรรม(นาค) วัดอรุณ ที่วัดบางพูนและวัดเทียนถวาย จังหวัดปทุมธานี

บรรยากาศการแจกฟรี ภาพถ่ายพระพิมลธรรม(นาค) วัดอรุณ ที่วัดบางพูนและวัดเทียนถวาย จังหวัดปทุมธานี(มีคลิป)

นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้จัดสร้างภาพถ่าย พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระพิมลธรรม(นาค สุมนนาโค) อดีตเจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม รูปที่ 10 ต้นตำหรับการสร้างตะกรุดหนังหน้าผากเสืออันโด่งดัง เป็นที่รู้จักของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ 

โดย ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) และกลุ่มลูกหลานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ

ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่มีความต้องการให้ภาพถ่ายของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระพิมลธรรม(นาค สุมนนาโค) อดีตเจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม รูปที่ 10 ชุดนี้ได้กลับคืนสู่ถิ่นเกิด ให้ลูกหลานของท่านได้บูชา

จึงได้มอบหมายให้ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และ คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) เป็นธุระดำเนินการมอบภาพอันทรงคุณทางประวัติศาสตร์ ที่มีคุณค่าทางจิตใจของพวกเราลูกหลานชาววัดอรุณ กลับคืนสู่วัดบางพูนและวัดเทียนถวาย จังหวัดปทุมธานี 

ซึ่งทางวัดเทียนถวาย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดย ท่านพระมหาสมเกียรติ เจ้าอาวาสวัดเทียนถวาย และวัดบางพูน ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดย ท่านพระปลัดสถาพร(อาจารย์บี) เจ้าอาวาสวัดบางพูน ได้ดำเนินการแจกฟรีภาพถ่ายประวัติศาสตร์ ภาพพระพิมลธรรม(นาค) อดีตเจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม รูปที่ 10

ตามความตั้งใจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในงานมหากฐินของทั้งสองวัดในวันนี้( 11 ตุลาคม 2563) ยังความปราบปลื้มยินดีแก่พ่อแม่พี่น้องชาววัดเทียนถวายและชาววัดบางพูน ที่มีความเคารพรักและศรัทธาในองค์หลวงปู่นาค สุมนนาโค เป็นอย่างยิ่ง 

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอมคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

แจกฟรี ภาพถ่ายพระพิมลธรรม(นาค) วัดอรุณ ต้นตำหรับตะกรุดหนังหน้าผากเสือ ณ วัดบางพูนและวัดเทียนถวาย จังหวัดปทุมธานี(มีคลิป)
 
คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มอบหมายให้ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

และ คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) เป็นธุระดำเนินการมอบภาพอันทรงคุณทางประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทางจิตใจของพวกเราลูกหลานชาววัดอรุณ ภาพพระเดชพระคุณ พระพิมลธรรม(นาค สุมนนาโค) อดีตเจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม รูปที่ 10

ให้กับ วัดเทียนถวาย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 500 ภาพ โดยมี ท่านพระมหาสมเกียรติ เจ้าอาวาสวัดเทียนถวาย เป็นผู้รับมอบ และได้ไหว้วานให้ คุณอนุสิษฐ์ บุญมาก เป็นตัวแทนมอบภาพของท่านให้กับทางวัดบางพูน ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 500 ภาพ โดยมี ท่านพระปลัดสถาพร(อาจารย์บี) เจ้าอาวาสวัดบางพูน เป็นผู้รับมอบ

เพื่อแจกจ่ายให้ฟรี แก่ท่านสาธุชนผู้ใจบุญที่จะเดินทางไปร่วมทำบุญใหญ่ ในงานกฐินประจำปีของทั้งสองวัด ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563  เพราะวัดบางพูนซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของท่าน และวัดเทียนถวายซึ่งเป็นวัดที่ท่านมีความผูกพัน เพราะเป็นวัดของหลวงพ่อหว่างพระอาจารย์ของท่าน

ซึ่งคณะสงฆ์และพี่น้องประชาชนชาววัดบางพูนและวัดเทียนถวาย ล้วนมีความเคารพรักและศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระพิมลธรรม(นาค สุมนนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ 10 เป็นอย่างยิ่ง 

ซึ่งภาพถ่ายพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระพิมลธรรม(นาค สุมนนาโค) อดีตเจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม รูปที่ 10 ต้นตำหรับการสร้างตะกรุดหนังหน้าผากเสือที่โด่งดัง เป็นที่รู้จักของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศชุดนี้ เป็นภาพที่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและพี่น้องลูกหลานวัดอรุณ

โดย ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) และกลุ่มลูกหลานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ

ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เนื่องในวาระโอกาสที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระผู้มีเมตตาอันเป็นที่รักเคารพยิ่งของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและลูกหลานชาววัดอรุณ

ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯจาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ในชั้นธรรม และยังได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในกรรมการมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

โดยจัดให้มีพิธีพุทธาภิเษกอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งประวัติศาสตร์ เพื่อประจุความเข้มขลัง ประจุความศักดิ์สิทธิ์อย่างสูงสุด เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต แก่ท่านผู้ศรัทธาที่ได้รับมอบภาพถ่าย

พระเดชพระคุณ พระพิมลธรรม(นาค สุมนนาโค) อดีตเจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม รูปที่ 10 เจ้าตำหรับตะกรุดหนังหน้าผากเสือ ไว้บูชา ณ พระวิหารวัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอมคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

เครดิต หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม https://sacred.kachon.com/355244


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ