คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ซ้อมรับพระราชทานผ้าพระกฐิน

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ซ้อมรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๓
ในวันพุธ ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 












แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ