การนำเสนอประวัติความเป็นมาโดยละเอียดของวัดอรุณราชวราราม ทั้งพระอาราม

แก่นแก้วออนทัวร์ เว็ปแอฟการท่องเที่ยวเสมือนจริง เพื่อการนำเสนอประวัติความเป็นมาโดยละเอียดของวัดอรุณราชวราราม ทั้งพระอาราม

เป็นเรื่องน่ายินดีและน่าภาคภูมิใจกับผลงานชิ้นใหม่ล่าสุดของพวกเรา หนังสือพิมพ์-ค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอม โดยบิ๊กบอสของพวกเรา คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) ที่มุ่งมั่นทำตามปณิธานอันแน่วแน่ของพระผู้เมตตา พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิรก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

ท่านคือเทพเจ้าผู้เมตตาอันเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพวกเราลูกหลานชาววัดอรุณ ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิรก ท่านมีแนวคิดมีความมุ่งมั่นที่จะให้วัดและชาวบ้านเป็นเนื้อเดียวกัน มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยองค์รวมร่วมกัน ช่วยเหลือเจือจุลกันประดุจพี่น้อง 

ซึ่งท่านได้เมตตาสั่งการให้ สำนักงานเลขานุการวัดอรุณราชวรารามโดย ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

ร่วมประสานงานกับคณะทำงานลูกหลานชาววัดอรุณโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) เพื่อร่วมกันสร้างกิจกรรม ร่วมสร้างความดีที่มีประโยชน์โดยรวมแก่สังคม 

เช่น ร่วมกันจัดงาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เพื่อแจกทานข้าวสารถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาญของพระองค์ท่าน เป็นประจำทุกปี

ร่วมกันจัดงานแห่พระรูปองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ออกแห่ให้พี่น้องชาวบางกอกใหญ่ บางกอกน้อย และพี่น้องผู้เคารพรักและศรัทธาในพระองค์ท่านได้รดน้ำดำหัวเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 15-17 เมษายน ของทุกปี

ร่วมกันค้นหาภาพประวัติศาสตร์ของท่านอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และภาพโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวรารามพร้อมประวัติความเป็นมาที่ถูกต้องเพื่อจดบันทึกไว้ให้ลูกหลานในรุ่นต่อไป ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติความเป็นมาของวัดอรุณราชวรารามที่ถูกต้องที่สุด 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และการพัฒนาวัดอรุณราชวราราม ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับหลักการทางวิชาการ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิรก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม

จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดอรุณราชวราราม เพื่อการการบูรณปฏิสังขรณ์ การอนุรักษ์ และการพัฒนาวัดอรุณราชวรารามทั้งพระอาราม และเพื่อเป็นสนองนโยบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิรก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

ที่ท่านมีปณิธานอันแรงกล้าที่จะพัฒนาโบราณสถานและถาวรวัตถุของวัดอรุณราชวราราม ให้มีความสวยสดงดงาม มีความสมบูณร์ในทุกๆด้าน มีความแข็งแรงคงทนเป็นหน้าตาของประเทศ ไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะแวะมาเยี่ยมชมโบราณสถานของวัดอรุณราชวราราม

หนังสือพิมพ์-ค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอม ในนามของลูกหลานชาววัดอรุณ โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) จึงได้จัดสร้างเว็ปแอฟการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบเสมือนจริง เพื่อนำเสนอวัดอรุณราชวรารามในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครนำเสนอมาก่อน

ในชื่อ แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน หรือ https://kaenkaewontour.com/watArun.php เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจดบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของวัดอรุณราชวรารามในครั้งนี้ โดยได้รับความเมตตาการสนับสนุนในทุกๆด้านจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิรก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

โดยการประสานงานของ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

เพื่อนำเสนอภาพและคลิปวีดีโอของความสวยสดงดงามของวัดอรุณ พร้อมบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาโดยละเอียด และสมบูณร์ที่สุดของโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ในรูปแบบเสมือนจริง ซึ่งท่านผู้ชมจะสามารถเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามได้ทั้งพระอาราม 

ทางออนไลน์แบบเสมือนจริงเพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางก่อนมาเที่ยวชมสถานที่จริง ว่าโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวรารามนั้น มีสิ่งใดและตั้งอยู่ในทิศทางใดบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญของประเทศ 

ซึ่งทางทีมงาน แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน กำลังเร่งถ่ายทำเก็บรายละเอียดสำคัญ ควบคู่ไปพร้อมกับการการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ซึ่งจะพร้อมนำเสนอท่านผู้ชมและเพื่อนรักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศในเร็ววันนี้ทาง www.kaenkaewontour.com

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอมคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

เครดิต หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอมคอม  https://historyoftemples.kachon.com/355440


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ