ด้วยความเมตตาของ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม

ด้วยความเมตตาของ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ในการนำเสนอประวัติความเป็นมาของโบราณสถานสำคัญวัดอรุณราชวรารามทั้งพระอาราม

วันที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ คณะลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรีโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) คุณแว่น วัดอรุณ(นพรัตน์ มงคลวิเชียร) และพี่น้องทีมงานแก่นแก้วออนทัวร์ BY กะฉ่อนดอทคอม 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

พร้อมคณะผู้เคารพรักและศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9  เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม โดย พลเรือตรี ธัชพงษ์ บุษบง ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพเรือ พันเอก(พิเศษ) มหินท์ ตุงคะเศรณี ผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมการสารวัตรทหารบกที่11 

คุณมติชน ชูทับทิม(อาร์ม แปดริ้ว) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เจ้าของบริษัท ไก่เทพฟาร์ม จำกัด ท่านอาณัติ ศรีสุดดี อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ร้อยตำรวจโท เสน่ห์ เรืองชัย รองสารวัตสืบสวน สถานนีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์   

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

คุณอเนก จิตตขจรเกียรติ(เสี่ยหนุ่ย) เจ้าของกาแฟโบราณตรามังกรบิน คุณภาพิมล แหวนทองคำ ผู้อำนวยการ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย เจ้าของศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมระยะยาว ไทยสัปปายะ บ้านสุภาพ ภาพิมล องค์รวมบำบัด คุณภูบดินทร์ ทองแถม ณ อยุธยา เจ้าของบริษัท ดูฟอร์เดย์ โปรดักชั่น จำกัด 

คุณณัฐกาญจน์ ทรัพย์โภค ผู้อำนวยการสถาบันเมตตาบริหารการศึกษา คุณชนะโชค แหวนทองคำ เจ้าของตลาดนัดธารทอง คุณบุรินทร์ สมันตรัฐ ที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมาย บริษัทบางกอกอินเตอร์ลอว์ แอนด์ แอ็ดโวเคซี่ จำกัด สมเกียรติ เลิศกาญจนาพร(หยอง วัดอรุณ) 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

คุณธนภัทร์ ทองแถม ณ อยุธยา กรรมการบริหาร บริษัทดูฟอร์เดย์ โปรดักชั่น จำกัด คุณทองคำ แก้วพรม ที่ปรึกษา สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย คุณวิโรจน์ หอมหวาน ที่ปรึกษากฏหมาย หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม เข้าร่วมการถ่ายทำครั้งประวัติศาสตร์เพื่อเก็บบันทึกรายละเอียดของภาพและคลิปของโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวราราม 

ที่ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาสนับสนุนในทุกๆด้านของการถ่ายทำครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ โดยการประสานงานของคณะสงฆ์สำนักงานเลขานุการวัดอรุณราชวราราม

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

โดย ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และการถ่ายทำครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก ยังได้เมตตาร่วมเข้าฉากในการถ่ายทำวันนี้  

เพื่อนำเสนอเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวัดอรุณและโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดอรุณราชวรารามของคณสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ในรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริงที่ยังไม่เคยมีใครนำเสนอมาก่อน 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวัดอรุณรามวราราม และโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวรารามทั้งพระอาราม ตั้งแต่เมื่อครั้งสร้างวัดในสมัยกรุงธนบุรีโดยละเอียด ได้ในเร็ววันนี้ที่แอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริงในชื่อ แก่นแก้วออนทัวร์ BY กะฉ่อนดอทคอม หรือ https://kaenkaewontour.com/watArun.php

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงานแก่นแก้วออนทัวร์ เว็ปแอฟการท่องเที่ยวเสมือนจริง เพื่อการนำเสนอประวัติความเป็นมาโดยละเอียดของวัดอรุณราชวราราม ทั้งพระอาราม

เป็นเรื่องน่ายินดีและน่าภาคภูมิใจกับผลงานชิ้นใหม่ล่าสุดของพวกเรา หนังสือพิมพ์-ค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอม โดยบิ๊กบอสของพวกเรา คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) ที่มุ่งมั่นทำตามปณิธานอันแน่วแน่ของพระผู้เมตตา พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิรก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

ท่านคือเทพเจ้าผู้เมตตาอันเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพวกเราลูกหลานชาววัดอรุณ ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิรก ท่านมีแนวคิดมีความมุ่งมั่นที่จะให้วัดและชาวบ้านเป็นเนื้อเดียวกัน มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยองค์รวมร่วมกัน ช่วยเหลือเจือจุลกันประดุจพี่น้อง 

ซึ่งท่านได้เมตตาสั่งการให้ สำนักงานเลขานุการวัดอรุณราชวรารามโดย ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

ร่วมประสานงานกับคณะทำงานลูกหลานชาววัดอรุณโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) เพื่อร่วมกันสร้างกิจกรรม ร่วมสร้างความดีที่มีประโยชน์โดยรวมแก่สังคม 

เช่น ร่วมกันจัดงาน 28 ธันวาวันพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เพื่อแจกทานข้าวสารถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาญของพระองค์ท่าน เป็นประจำทุกปี

ร่วมกันจัดงานแห่พระรูปองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ออกแห่ให้พี่น้องชาวบางกอกใหญ่ บางกอกน้อย และพี่น้องผู้เคารพรักและศรัทธาในพระองค์ท่านได้รดน้ำดำหัวเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 15-17 เมษายน ของทุกปี

ร่วมกันค้นหาภาพประวัติศาสตร์ของท่านอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และภาพโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวรารามพร้อมประวัติความเป็นมาที่ถูกต้องเพื่อจดบันทึกไว้ให้ลูกหลานในรุ่นต่อไป ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติความเป็นมาของวัดอรุณราชวรารามที่ถูกต้องที่สุด 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และการพัฒนาวัดอรุณราชวราราม ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับหลักการทางวิชาการ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิรก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม

จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดอรุณราชวราราม เพื่อการการบูรณปฏิสังขรณ์ การอนุรักษ์ และการพัฒนาวัดอรุณราชวรารามทั้งพระอาราม และเพื่อเป็นสนองนโยบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิรก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

ที่ท่านมีปณิธานอันแรงกล้าที่จะพัฒนาโบราณสถานและถาวรวัตถุของวัดอรุณราชวราราม ให้มีความสวยสดงดงาม มีความสมบูณร์ในทุกๆด้าน มีความแข็งแรงคงทนเป็นหน้าตาของประเทศ ไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะแวะมาเยี่ยมชมโบราณสถานของวัดอรุณราชวราราม

หนังสือพิมพ์-ค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอม ในนามของลูกหลานชาววัดอรุณ โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) จึงได้จัดสร้างเว็ปแอฟการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบเสมือนจริง เพื่อนำเสนอวัดอรุณราชวรารามในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครนำเสนอมาก่อน

ในชื่อ แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน หรือ https://kaenkaewontour.com/watArun.php เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจดบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของวัดอรุณราชวรารามในครั้งนี้ โดยได้รับความเมตตาการสนับสนุนในทุกๆด้านจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิรก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

โดยการประสานงานของ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

เพื่อนำเสนอภาพและคลิปวีดีโอของความสวยสดงดงามของวัดอรุณ พร้อมบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาโดยละเอียด และสมบูณร์ที่สุดของโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ในรูปแบบเสมือนจริง ซึ่งท่านผู้ชมจะสามารถเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามได้ทั้งพระอาราม 

ทางออนไลน์แบบเสมือนจริงเพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางก่อนมาเที่ยวชมสถานที่จริง ว่าโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวรารามนั้น มีสิ่งใดและตั้งอยู่ในทิศทางใดบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญของประเทศ 

ซึ่งทางทีมงาน แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน กำลังเร่งถ่ายทำเก็บรายละเอียดสำคัญ ควบคู่ไปพร้อมกับการการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ซึ่งจะพร้อมนำเสนอท่านผู้ชมและเพื่อนรักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศในเร็ววันนี้ทาง www.kaenkaewontour.com

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอมคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

เครดิต หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอมคอม   https://historyoftemples.kachon.com/355454


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ