พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชุบทองคำแท้ ขนาดบูชา 9 นิ้ว ในพระอุบสถน้อย วัดอรุณราชวราราม

ความสวยสง่างามขององค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณชุบทองคำแท้ ขนาดบูชา 9 นิ้ว ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในพระอุบสถน้อย วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 ลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) ร่วมกับคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

ได้จัดให้มีพิธีมหาพุทธา-มหาเทวาภิเศกครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ นับแต่มีการสร้างกรุงธนบุรีเป็นราชธานี คือ พิธีมหาพุทธา-มหาเทวาภิเศก เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี เพื่อฉลองในวาระกรุงธนบุรีมีอายุครบรอบ 250 ปี ในการสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี

วัตถุประสงค์การสร้างในครั้งนั้นคือ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดี เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ที่พระองค์ท่านทรงเสียสละแรงกายแรงใจ เสียสละเลือดเนื้อเพื่อกอบกู้เอกราชจากพวกพม่ารามัญ เมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่ 2 ทำให้พวกเราชาวไทยได้มีแผ่นดินอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี จัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ เพื่อฉลองในวาระกรุงธนบุรีเป็นราชธานีมีอายุครบรอบ 250 ปี สร้างขึ้นเพื่อแจกฟรีแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยผู้เคารพรักและศรัทธาในพระองค์ท่านทั่วประเทศ โดยมิมีมูลค่าใดๆ 

เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน เป็นเหรียญพระเจ้าตากแจกฟรีที่มากด้วยพุทธคุณ มากด้วยประสพการณ์แคล้วคลาดปลอดภัยแก่ผู้เคารพศรัทธาในพระองค์ท่านที่นำไปห้อยบูชา เป็นที่เสาะหาต้องการบูชาอย่างมากจากผู้ศรัทธาในพระองค์ท่านในวันนี้ 

ในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านที่หน้าพระแท่นหน้าพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนั้น คณะผู้จัดสร้างได้มีการอัญเชิญองค์พระรูปองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณอันศักดิ์สิทธิ์ จากศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ มาเป็นองค์ประธานในพิธีบวงสรวง 

พร้อมทั้งยังได้อัญเชิญองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว ชุบด้วยทองคำแท้จำนวน 2 พระรูป ซึ่งเป็นองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาดบูชา 9 นิ้ว ในตำนานการสร้างพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาดบูชา ครั้งแรกของโลกที่สามารถถอดประกอบได้ 4 ชิ้น

พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว มีจำนวนการสร้างที่น้อยมากเพียง 108 พระรูปเท่านั้น เป็นองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขนาดบูชา 9 นิ้ว ที่มีการปลุกเสกแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พุทธศักราช 2559

ซึ่งในพิธีพิธีมหาพุทธา-มหาเทวาภิเศก เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ในครั้งนั้น คณะลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) ได้น้อมถวาย พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ขนาดบูชา 9 นิ้ว ชุบด้วยทองคำแท้จำนวน 2 พระรูป ดังกล่าว

แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ สำนักงานกลางวัดอรุณราชวราราม และประดิษฐาน ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในพระอุบสถน้อย วัดอรุณราชวราราม 

เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เคารพรักและศรัทธาในพระองค์ท่าน กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ซึ่งท่านผู้ศรัทธาสามารถเดินทางมากราบไหว้ของพรในพระองค์ท่านได้ทุกวัน ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในพระอุบสถน้อย วัดอรุณราชวราราม 

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

เครดิต หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม https://sacred.kachon.com/355687


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ