การประชุมผู้ช่วยเจ้าอาวาสประจำเดือน

พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในการประชุมผู้ช่วยเจ้าอาวาส ประจำเดือน ต.ค.62 เมื่อ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.


แชร์บน