พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล

คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
          ตามมติมหาเถรสมาคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
ในวันเสาร์ ที่ ๑๒ ธันวาคม​ พ.ศ.​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

          หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยและผ่านจุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

ภาพบรรยากาศการเตรียมงานพิธี ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรารามแชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ