ประวัติการสร้างพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม

ประวัติการสร้างพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม

พระปรางค์วัดอรุณฯ เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดทางด้านทิศใต้หลังโบสถ์น้อยและวิหารน้อยริมแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมสูง ๘ วา หรือ ๑๖ เมตร เป็นปูชนียสถานสำคัญที่สร้างขึ้นพร้อมกับโบสถ์น้อยและวิหารน้อย   

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ทรงมีพระราชศรัทธาจะเสริมสร้างให้สูงใหญ่เป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนคร แต่การยังค้างอยู่เพราะเสด็จสวรรคตเสียก่อน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงมีพระราชดำริเพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมชนกนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปก่อพระฤกษ์พระปรางค์ เมื่อวันแรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๙ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๓๘๕ งานเสริมสร้างพระปรางค์ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๙๔   รวมเวลาทั้งสิ้น ๙ ปี   

องค์พระปรางค์มีความสูง ๑ เส้น ๑๓ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๑ นิ้ว หรือ ๖๖ เมตร ๗๗.๐๘๓ เซนติเมตร ฐานกลมวัดโดยรอบได้ ๕ เส้น ๑๗ วา หรือ ๒๓๔ เมตร พระปรางค์วัดอรุณฯมีความสวยงามวิจิตรพิสดาร ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามความเชื่อเรื่องคติจักรวาล โดยมีพระปรางค์องค์ประธานตรงกลางแทนเขาพระสุเมรุอันเป็นที่สถิตของพระอินทร์ และรายล้อมด้วยปรางค์ทิศ แทนทวีปทั้ง 4 และมหาสมุทรที่กั้นระหว่างแต่ละทวีป หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการแทนธาตุทั้ง ๔ คือ  ดิน น้ำ ลม ไฟ  ช่วยหนุนโลกธาตุนี้ให้ดำเนินไปตามวิถี

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก  

ซึ่งตามความเชื่อโบราณว่าผู้ใดที่ได้เข้ามาสักการะบูชาองค์พระปรางค์นี้ จะได้รับพลังงานแห่งธาตุทั้ง ๔ มาเกื้อหนุนดวงชะตา เพิ่มพลังงานให้แก่ดวงชะตา และยังเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต โดยพระปรางค์วัดอรุณฯ แบ่งองค์ประกอบสำคัญออกเป็น ๔ ชั้น คือ

ชั้นที่ ๑ ประกอบไปด้วยลานกว้าง ๔ มุม อันเป็นที่ตั้งขององค์พระปรางค์บริวารจำนวน ๔ องค์ ตั้งรายล้อมองค์พระปรางค์ประธาน ซึ่งเรียกว่าพระปรางค์ทิศ ที่ฐานของพระปรางค์ทิศมีช่องรูปกินนรกินรี ตรงเชิงบาตรเหนือช่องมีปูนปั้นรูปมารกับวานรกระบี่แบกองค์พระปรางค์สลับกัน เหนือขึ้นไปเป็นซุ้มคูหาภายในมีปูนปั้นรูปพระพายทรงม้า ยอดพระปรางค์ทิศมีรูปครุฑยุดนาคและเทพนมอยู่เหนือซุ้มคูหา เหนือยอดปรางค์เป็นนภศูลปิดทอง

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ชั้นที่๒ ขององค์พระปรางค์ประธาน ประกอบไปด้วยพระมณฑปอันศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๔ ทิศ ภายในพระมณฑปทิศประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ คือ พระมณฑปด้านทิศเหนือประดิษฐาน พระพุทธรูปปางประสูติ พระมณฑปด้านทิศตะวันออก ประดิษฐานพระพุทธรูปปางตรัสรู้ พระมณฑปด้านทิศใต้ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา และพระมณฑปด้านทิศตะวันตก ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในชั้นนี้ตรงเชิงบาตรขององค์พระปรางค์ประธานมีรูปปูนปั้นในวรรณคดีเป็นรูปมารแบกองค์พระปรางค์ไว้ 

ชั้นที่๓ ขององค์พระปรางค์ประธาน ในชั้นนี้ตรงเชิงบาตรรอบองค์พระปรางค์ประธานเป็นรูปปูนปั้นวานรในวรรณคดีแบกองค์พระปรางค์ไว้ ประดับด้วยกระเบื้องโบราณมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ชั้นที่๔ ขององค์พระปรางค์ประธานมีซุ้มคูหาอันศักดิ์สิทธิ์ ภายในมีรูปปั้นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณทั้ง ๔ ทิศ ใต้ซุ้มคูหาตรงเชิงบาตรรอบองค์พระปรางค์ มีรูปปูนปั้นเป็นรูปพระพรหมประดับกระเบื้องแบกองค์พระปรางค์ไว้ เหนือซุ้มคูหาเป็นยอดปรางค์ขนาดย่อม มีปูนปั้นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑแบกองค์พระปรางค์อยู่โดยรอบ เหนือบนสุดยอดพระปรางค์เป็นยอดนภศูลและมงกุฎเปียกทองคำ

  

องค์พระปรางค์ อยู่ภายในรั้วล้อมทั้ง ๔ ด้าน ตอนล่างเป็นกำแพงก่ออิฐถือปูน ตอนบนเป็นรั้วลูกกรงเหล็กทาสีแดงมีรูปครุฑยุดนาคติดอยู่ทุกช่อง ด้านตะวันตกหลังพระปรางค์นั้น มีเก๋งจีนอยู่ ๑ หลัง แต่เดิมนั้นมีประตูเข้าพระปรางค์ ๙ ประตู พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โปรดให้รื้อออกทั้งหมดในคราวปฎิสังขรณ์ใหญ่ แล้วโปรดให้สร้างขึ้นใหม่เพียง ๕ ประตู และทรงโปรดให้ทำรูปพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๕ ติดในซุ้มเหนือบานประตูทั้งด้านนอกและด้านใน

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ลานพระปรางค์วัดอรุณฯ ตั้งแต่รั้วถึงฐานพระปรางค์ ปูด้วยกระเบื้องหิน แต่ละมุมด้านในของรั้วมีแท่นก่อไว้มีลายเป็นขาโต๊ะตั้งติดกัน เข้าใจว่าจะเป็นที่สำหรับตั้งเครื่องบูชา รอบๆฐานพระปรางค์มีตุ๊กตาหินแบบจีนตั้งไว้ เป็นระยะ ๆ   บริเวณลานที่ตรงกับพระมณฑป มีราวเทียนและที่สำหรับปักธูปบูชาทั้ง ๔ พระมณฑป

ในยุคปัจจุบัน พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้พระปรางค์วัดอรุณฯ เป็นพระมหาธาตุประจำพระมหานคร

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก  

พระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงเมตตาสั่งการให้ พระครูปลัดดิลกวัฒน์(พระมหาชุมพร นิติสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ และเลขานุการวัดอรุณราชวราราม พร้อมคณะกรรมการสงฆ์ประสานกรมศิลปากร เพื่อร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์   องค์พระปรางค์ และโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหารทั่วทั้งพระอาราม เพื่อให้มีความสวยสดงดงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสมเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่ทำให้ชาวต่างชาติทั่วทั้งโลกได้รู้จักประเทศไทย

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เด็กวัดแจ้ง รายงาน

 

 


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ