ประวัติการสร้างพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม

ประวัติการสร้างพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม

พระปรางค์วัดอรุณฯ เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดทางด้านทิศใต้หลังโบสถ์น้อยและวิหารน้อยริมแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมสูง ๘ วา หรือ ๑๖ เมตร เป็นปูชนียสถานสำคัญที่สร้างขึ้นพร้อมกับโบสถ์น้อยและวิหารน้อย   

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ทรงมีพระราชศรัทธาจะเสริมสร้างให้สูงใหญ่เป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนคร แต่การยังค้างอยู่เพราะเสด็จสวรรคตเสียก่อน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงมีพระราชดำริเพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมชนกนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปก่อพระฤกษ์พระปรางค์ เมื่อวันแรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๙ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๓๘๕ งานเสริมสร้างพระปรางค์ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๙๔   รวมเวลาทั้งสิ้น ๙ ปี   

องค์พระปรางค์มีความสูง ๑ เส้น ๑๓ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๑ นิ้ว หรือ ๖๖ เมตร ๗๗.๐๘๓ เซนติเมตร ฐานกลมวัดโดยรอบได้ ๕ เส้น ๑๗ วา หรือ ๒๓๔ เมตร พระปรางค์วัดอรุณฯมีความสวยงามวิจิตรพิสดาร ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามความเชื่อเรื่องคติจักรวาล โดยมีพระปรางค์องค์ประธานตรงกลางแทนเขาพระสุเมรุอันเป็นที่สถิตของพระอินทร์ และรายล้อมด้วยปรางค์ทิศ แทนทวีปทั้ง 4 และมหาสมุทรที่กั้นระหว่างแต่ละทวีป หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการแทนธาตุทั้ง ๔ คือ  ดิน น้ำ ลม ไฟ  ช่วยหนุนโลกธาตุนี้ให้ดำเนินไปตามวิถี

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก  

ซึ่งตามความเชื่อโบราณว่าผู้ใดที่ได้เข้ามาสักการะบูชาองค์พระปรางค์นี้ จะได้รับพลังงานแห่งธาตุทั้ง ๔ มาเกื้อหนุนดวงชะตา เพิ่มพลังงานให้แก่ดวงชะตา และยังเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต โดยพระปรางค์วัดอรุณฯ แบ่งองค์ประกอบสำคัญออกเป็น ๔ ชั้น คือ

ชั้นที่ ๑ ประกอบไปด้วยลานกว้าง ๔ มุม อันเป็นที่ตั้งขององค์พระปรางค์บริวารจำนวน ๔ องค์ ตั้งรายล้อมองค์พระปรางค์ประธาน ซึ่งเรียกว่าพระปรางค์ทิศ ที่ฐานของพระปรางค์ทิศมีช่องรูปกินนรกินรี ตรงเชิงบาตรเหนือช่องมีปูนปั้นรูปมารกับวานรกระบี่แบกองค์พระปรางค์สลับกัน เหนือขึ้นไปเป็นซุ้มคูหาภายในมีปูนปั้นรูปพระพายทรงม้า ยอดพระปรางค์ทิศมีรูปครุฑยุดนาคและเทพนมอยู่เหนือซุ้มคูหา เหนือยอดปรางค์เป็นนภศูลปิดทอง

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ชั้นที่๒ ขององค์พระปรางค์ประธาน ประกอบไปด้วยพระมณฑปอันศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๔ ทิศ ภายในพระมณฑปทิศประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ คือ พระมณฑปด้านทิศเหนือประดิษฐาน พระพุทธรูปปางประสูติ พระมณฑปด้านทิศตะวันออก ประดิษฐานพระพุทธรูปปางตรัสรู้ พระมณฑปด้านทิศใต้ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา และพระมณฑปด้านทิศตะวันตก ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในชั้นนี้ตรงเชิงบาตรขององค์พระปรางค์ประธานมีรูปปูนปั้นในวรรณคดีเป็นรูปมารแบกองค์พระปรางค์ไว้ 

ชั้นที่๓ ขององค์พระปรางค์ประธาน ในชั้นนี้ตรงเชิงบาตรรอบองค์พระปรางค์ประธานเป็นรูปปูนปั้นวานรในวรรณคดีแบกองค์พระปรางค์ไว้ ประดับด้วยกระเบื้องโบราณมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ชั้นที่๔ ขององค์พระปรางค์ประธานมีซุ้มคูหาอันศักดิ์สิทธิ์ ภายในมีรูปปั้นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณทั้ง ๔ ทิศ ใต้ซุ้มคูหาตรงเชิงบาตรรอบองค์พระปรางค์ มีรูปปูนปั้นเป็นรูปพระพรหมประดับกระเบื้องแบกองค์พระปรางค์ไว้ เหนือซุ้มคูหาเป็นยอดปรางค์ขนาดย่อม มีปูนปั้นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑแบกองค์พระปรางค์อยู่โดยรอบ เหนือบนสุดยอดพระปรางค์เป็นยอดนภศูลและมงกุฎเปียกทองคำ

  

องค์พระปรางค์ อยู่ภายในรั้วล้อมทั้ง ๔ ด้าน ตอนล่างเป็นกำแพงก่ออิฐถือปูน ตอนบนเป็นรั้วลูกกรงเหล็กทาสีแดงมีรูปครุฑยุดนาคติดอยู่ทุกช่อง ด้านตะวันตกหลังพระปรางค์นั้น มีเก๋งจีนอยู่ ๑ หลัง แต่เดิมนั้นมีประตูเข้าพระปรางค์ ๙ ประตู พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โปรดให้รื้อออกทั้งหมดในคราวปฎิสังขรณ์ใหญ่ แล้วโปรดให้สร้างขึ้นใหม่เพียง ๕ ประตู และทรงโปรดให้ทำรูปพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๕ ติดในซุ้มเหนือบานประตูทั้งด้านนอกและด้านใน

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ลานพระปรางค์วัดอรุณฯ ตั้งแต่รั้วถึงฐานพระปรางค์ ปูด้วยกระเบื้องหิน แต่ละมุมด้านในของรั้วมีแท่นก่อไว้มีลายเป็นขาโต๊ะตั้งติดกัน เข้าใจว่าจะเป็นที่สำหรับตั้งเครื่องบูชา รอบๆฐานพระปรางค์มีตุ๊กตาหินแบบจีนตั้งไว้ เป็นระยะ ๆ   บริเวณลานที่ตรงกับพระมณฑป มีราวเทียนและที่สำหรับปักธูปบูชาทั้ง ๔ พระมณฑป

ในยุคปัจจุบัน พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้พระปรางค์วัดอรุณฯ เป็นพระมหาธาตุประจำพระมหานคร

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก  

พระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงเมตตาสั่งการให้ พระครูปลัดดิลกวัฒน์(พระมหาชุมพร นิติสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ และเลขานุการวัดอรุณราชวราราม พร้อมคณะกรรมการสงฆ์ประสานกรมศิลปากร เพื่อร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์   องค์พระปรางค์ และโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหารทั่วทั้งพระอาราม เพื่อให้มีความสวยสดงดงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสมเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่ทำให้ชาวต่างชาติทั่วทั้งโลกได้รู้จักประเทศไทย

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เด็กวัดแจ้ง รายงาน

 

 


แชร์บน