ประวัติความเป็นมาของพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

ประวัติความเป็นมาของพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เป็นโบราณสถานที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สำคัญของวัดอรุณราชวราราม ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของพระอาราม เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ลักษณะของพระอุโบสถหลังนี้เป็นพระอุโบสถแบบยกพื้นสูงมีหลังคาลด ๒ ชั้น มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลืองและเขียวใบไม้ ช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ลงรักประดับกระจกสี หน้าบันด้านหน้าและด้านหลัง เป็นรูปเทวดายืนถือพระขรรค์อยู่ในปราสาทสร้างจากไม้แกะสลัก มีพระสังข์และคนโทน้ำวางอยู่บนพานข้างละพานประดับลายกระหนก 

ตามลายกระหนกลงรักปิดทองมีมุขยื่นทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มีเสาใหญ่รับเชิงชายทั้งด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้   มีชานเดินได้ พื้นหน้ามุขและชานเดินรอบพระอุโบสถปูด้วยหินอ่อน บันไดและเสาเป็นหินทราย ระหว่างเสารอบพระอุโบสถถึงหน้ามุขทั้งสองด้านมีกำแพงเตี้ยๆ ประดับด้วยหินแกะสลักเป็นรูปดอกไม้ใบไม้  

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก 

ที่หุ้มกลองด้านหน้าระหว่างประตูมีบุษบกยอดปรางค์ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ พระนามว่า พระพุทธนฤมิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ ขององค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ โปรดให้หล่อขึ้นเพื่อจำลองพระพุทธรูปฉลองพระองค์ในรัชกาลที่ ๒ 

ซึ่งประดิษฐานอยู่ในหอพระสุราลัยพิมาน และได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ ที่นี้ ในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ส่วนที่บริเวณหุ้มกลองด้านหลัง ระหว่างประตูทางเข้าก็เป็นบุษบกยอดปรางค์ มีพาน ๒ ชั้น ลงรักปิดทอง และมีพุ่มเทียนตั้งอยู่

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ที่บริเวณซุ้มประตูพระอุโบสถด้านหน้า ๒ ประตู เป็นซุ้มยอดปรางค์แต่ด้านหลังเป็นซุ้มไม่มียอดทั้ง ๒ ประตู เสาและผนังพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามหลังนี้ ด้านนอกก่ออิฐถือปูนประดับกระเบื้องจีนลายดอกไม้ร่วง ซึ่งทรงปฏิสังขรณ์ในรัชกาลที่ ๔ บัวหัวเสาและเชิงเสาลงรักปิดทอง หน้าต่างมีทั้งหมด ๑๔ ช่อง คือด้านเหนือ ๗ ช่องและด้านใต้ ๗ ช่อง เป็นพระอุโบสถที่มีศิลปะสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่ง

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เด็กวัดแจ้ง รายงาน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ