ความเป็นมาของซุ้มใบเสมาและสิงโตหินแบบจีน รอบพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

ความเป็นมาของซุ้มใบเสมาและสิงโตหินแบบจีน รอบพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

ซุ้มและใบเสมา โดยรอบของพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม บริเวณโดยรอบของพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามนั้น  มีซุ้มและใบเสมาโบราณ เป็นใบเสมาที่สร้างจากหินสลักมีลวดลายที่สวยสดงดงาม ลักษณะเป็นใบเสมาคู่  

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ประดิษฐานอยู่ในซุ้มหินอ่อน ซึ่งทำเป็นรูปบุษบกยอดเจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง สูงประมาณ ๒ วา ๑ ศอก มีอยู่ด้วยกัน ๘ ซุ้ม ซุ้มเสมาหินเหล่านี้ตามประวัติวัดกล่าวไว้ว่า สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเรียกว่า “ศิลาเขมร”

บริเวณโดยรอบมีสิงโตหินตัวเล็กแบบจีน ตั้งอยู่บนแท่นระหว่างซุ้มใบเสมารอบพระอุโบสถ จำนวน ๑๑๒ ตัว มีเหล็กยึดแท่นเป็นแนวรั้วติดกันโดยตลอด จะเว้นแต่ช่องทางที่จะเดินขึ้นลงตรงบันไดพระอุโบสถเท่านั้น

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

บริเวณช่องว่างทางขึ้นพระอุโบสถ ยังมีตุ๊กตาหินรูปคนจีนนั่งบนเก้าอี้หน้าสิงโตจีนอีกช่องละ ๒ ตัว รวมทั้งหมด ๑๖ ตัว บริเวณหน้าพระระเบียงคตโดยรอบพระอุโบสถ มีตุ๊กตาหินรูปทหารจีนตั้งเรียงรายเป็นแถวอีกจำนวน ๑๔๔ ตัว

ตรงมุมพระอุโบสถทั้ง ๔ มุม มีพระเจดีย์แบบจีนทำด้วยหินเป็นซุ้มบรรจุตุ๊กตาจีน ๘ ตัว ซึ่งชาวจีนเรียกว่า “โป๊ยเซียน” มียอดเป็นปล้อง ๆ เรียวเล็กขึ้นไปโดยลำดับคล้ายปล้องไฉน ตามแบบพระเจดีย์ไทย มุมละ ๑ องค์

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เด็กวัดแจ้ง รายงาน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ