ความเป็นมาของซุ้มใบเสมาและสิงโตหินแบบจีน รอบพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

ความเป็นมาของซุ้มใบเสมาและสิงโตหินแบบจีน รอบพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

ซุ้มและใบเสมา โดยรอบของพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม บริเวณโดยรอบของพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามนั้น  มีซุ้มและใบเสมาโบราณ เป็นใบเสมาที่สร้างจากหินสลักมีลวดลายที่สวยสดงดงาม ลักษณะเป็นใบเสมาคู่  

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ประดิษฐานอยู่ในซุ้มหินอ่อน ซึ่งทำเป็นรูปบุษบกยอดเจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง สูงประมาณ ๒ วา ๑ ศอก มีอยู่ด้วยกัน ๘ ซุ้ม ซุ้มเสมาหินเหล่านี้ตามประวัติวัดกล่าวไว้ว่า สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเรียกว่า “ศิลาเขมร”

บริเวณโดยรอบมีสิงโตหินตัวเล็กแบบจีน ตั้งอยู่บนแท่นระหว่างซุ้มใบเสมารอบพระอุโบสถ จำนวน ๑๑๒ ตัว มีเหล็กยึดแท่นเป็นแนวรั้วติดกันโดยตลอด จะเว้นแต่ช่องทางที่จะเดินขึ้นลงตรงบันไดพระอุโบสถเท่านั้น

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

บริเวณช่องว่างทางขึ้นพระอุโบสถ ยังมีตุ๊กตาหินรูปคนจีนนั่งบนเก้าอี้หน้าสิงโตจีนอีกช่องละ ๒ ตัว รวมทั้งหมด ๑๖ ตัว บริเวณหน้าพระระเบียงคตโดยรอบพระอุโบสถ มีตุ๊กตาหินรูปทหารจีนตั้งเรียงรายเป็นแถวอีกจำนวน ๑๔๔ ตัว

ตรงมุมพระอุโบสถทั้ง ๔ มุม มีพระเจดีย์แบบจีนทำด้วยหินเป็นซุ้มบรรจุตุ๊กตาจีน ๘ ตัว ซึ่งชาวจีนเรียกว่า “โป๊ยเซียน” มียอดเป็นปล้อง ๆ เรียวเล็กขึ้นไปโดยลำดับคล้ายปล้องไฉน ตามแบบพระเจดีย์ไทย มุมละ ๑ องค์

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เด็กวัดแจ้ง รายงาน


แชร์บน