ประวัติความเป็นมาของช้างหล่อโลหะ รอบพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

ประวัติความเป็นมาของช้างหล่อโลหะ รอบพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

บริเวณโดยรอบของพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามยังมีโบราณวัตถุสำคัญ เป็นรูปช้างหล่อโลหะสำริดโบราณมีอยู่ด้วยกัน ๘ ตัว ขนาดความสูงราว ๑ เมตรเศษ ตั้งอยู่บนแท่นตรงบริเวณประตูทางเข้าออกพระอุโบสถ ช้างทุกตัวจะหันหน้าเข้าหาพระอุโบสถ 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ช้างโลหะโบราณทั้ง ๘ ตัว ดังกล่าว มีอิริยาบถที่ไม่เหมือนกันเลยซักตัว ช้างบางตัวชูงวง บางตัวก็ปล่อยงวงลง เป็นต้น ช้างโลหะโบราณเหล่านี้ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ พระองค์ทรงโปรดให้หล่อขึ้น เมื่อจุลศักราช ๑๒๐๘ ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช ๒๓๘๙ 

ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ พระบรมชนกนาถของพระองค์ท่าน ซึ่งทรงเฉลิมพระนามว่า พระเจ้าช้างเผือก เหตุเพราะในสมัยของรัชกาลที่ ๒ นั้น ได้มีพญาช้างเผือกเอกเข้ามาสู่ในพระบารมีของพระองค์ท่านถึง ๓ เชือก ด้วยกัน

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เด็กวัดแจ้ง รายงาน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ