วัดอรุณราชวราราม จัดทำแอฟบริการนักท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์ โควิด 19 ระบาดระลอก 2

วัดอรุณราชวราราม "ผุดไอเดียเจ๋ง จัดทำแอฟการท่องเที่ยวเสมือนจริง" บริการนักท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์ โควิด 19 ระบาดระลอก 2(มีคลิป) 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) หรือ โควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดในระลอก 2 อยู่ในขณะนี้ เป็นสถานการณ์อันตรายที่น่าเป็นห่วงในสุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งนี้ เป็นการแพร่ระบาดในวงกว้าง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัด 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวม พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศยกเลิกการจัดงานเคาท์ดาวน์ของกรุงเทพมหานคร และประกาศงดการจัดงานสำคัญในหลายๆงาน หลายๆพื้นที่ ทั่วกรุงเทพมหานคร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

งานสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ของวัดอรุณราชวราราม ก็เป็นอีกงานสำคัญหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่มีพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวไทยเดินทางมาร่วมพิธีในแต่ละปีนับหมื่น ที่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามต้องประกาศงดการจัดงาน เพื่อความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาร่วมงานบุญในปีนี้

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ด้วยความห่วงใยและเป็นการอำนวยความสดวกแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ใจบุญ ที่พลาดโอกาสเดินทางมาร่วมงานพิธีสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ของวัดอรุณราชวรารามในปีนี้ พลาดโอกาศเดินทางมาเที่ยวชมความสวยสดงดงามของโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จึงได้เมตตาสั่งการให้ สำนักงานเลขานุการวัดอรุณราชวรารามโดย ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประสานงานกับทางลูกหลานชาววัดอรุณ โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) จัดสร้างแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบเสมือนจริง เพื่อนำเสนอวัดอรุณราชวรารามในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครนำเสนอมาก่อน ในชื่อ แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน

เพื่ออำนวยความสดวกแก่ท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนไทยและชาวต่างประเทศ ที่พลาดโอกาสเดินทางมาเที่ยวชมความงดงามของวัดอรุณราชวรารามในช่วงเทศการปีใหม่ในปีนี้ ได้มีโอกาสสำผัสเที่ยวชมความสวยสดงดงามของโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณ แบบเสมือนจริงทางออนไลน์เพื่อความปลอดภัยโดยไม่ต้องเดินทางมาเสี่ยงกับการติดโรค

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เป็นการนำเสนอทั้งภาพและคลิปวีดีโอของความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม พร้อมบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาโดยละเอียดแบบสมบูณร์ที่สุด เท่าที่เคยมีการนำเสนอมาของโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ในรูปแบบเสมือนจริง 360 องศา 

ซึ่งท่านผู้ชมสามารถสแกน QR Code แอฟเดียวเที่ยวทั่ววัด หรือเข้าเที่ยวชมได้ที่ https://360.kaenkaewontour.com/watarun เพื่อการเที่ยวชมความงดงามของวัดอรุณราชวรารามได้ทั้งพระอารามทางออนไลน์ คลิ๊กชมคลิปประวัติการสร้างและประวัติความเป็นมาวัดอรุณราชวรารามได้ทั้งพระอาราม 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ใครเป็นผู้สร้างโดยละเอียดตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางมาเที่ยวชมโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ว่ามีสิ่งใดและตั้งอยู่ในทิศทางใด เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญของประเทศ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งทางทีมงาน แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน ได้จัดทำแอฟการท่องเที่ยววัดอรุณราชวรารามในรูปแบบดังกล่าวเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ซึ่งในขั้นต้นพร้อมนำเสนอในส่วนของภาษาไทยก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ทดลองใช้งานเป็นกลุ่มแรก และจะเร่งพัฒนาให้เป็นระบบ 3 ภาษา ในเร็ววันนี้ 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ตามปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่ต้องการให้แอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยววัดอรุณราชวรารามนี้ ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติทั่วโลก ที่ต้องการเที่ยวชมและศึกษาประวัติความเป็นมาของสิ่งศักดิ์และโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวราราม

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

เครดิต หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม https://historyoftemples.kachon.com/355765


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ