ประวัติความเป็นมาของปฏิมากรรมโบราณ ภายในพระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม

ประวัติความเป็นมาของปฏิมากรรมโบราณ ภายในพระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม

บริเวณภายในของพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามนั้น ถือเป็นโบราณสถานสำคัญที่มีปฏิมากรรมโบราณอยู่มากมาย มีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังโบราณทั้ง ๔ ด้าน เป็นฝีมือการเขียนของช่างในสกุลช่างหลวงยุคเก่า ที่มีความสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่ง

 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ด้านบนผนังตอนเหนือหน้าต่างของพระอุโบสถ กับผนังด้านหน้าและด้านหลังพระประธาน เป็นภาพเขียนสีโบราณเรื่องราวของพุทธประวัติ มีลวดลายอ่อนช้อยสวยงาม ยืนยันถึงฝีมือของสกุลช่างหลวงซึ่งเป็นผู้เขียนไว้ มีข้อน่าสังเกตว่า เฉพาะหุ้มกลองด้านหน้าของพระประธานนั้น ตามปกตินิยมเขียนเป็นภาพมารผจญทั้งผนัง

แต่ที่พระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามหลังนี้ กลับเขียนเป็นภาพมารผจญขึ้นไว้สูงสุดอยู่เหนือภาพพุทธประวัติ มีขนาดของภาพไม่สู้จะใหญ่นัก ส่วนผนังด้านใต้เหนือบานหน้าต่างเขียนเป็นภาพเวสสันดรชาดก ตามช่องระหว่างหน้าต่างทุกช่องเขียนเป็นภาพชาดกเรื่องทศชาติ 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

บานหน้าต่างทุกบานด้านในเขียนเป็นภาพต้นไม้และสัตว์ ด้านภายในประตูทั้ง ๘ บาน เขียนเป็นภาพต้นมักกะลีผลหรือนารีผล ตามรักแร้ประตูและหน้าต่างเขียนเป็นภาพในเมืองนรก และภาพที่เกี่ยวกับสุภาษิตโบราณ ภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณในพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นภาพของช่างฝีมือเก่าเมื่อครั้งรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ก็มี 

เป็นภาพฝีมือจิตรกรร่วมสมัยในยุคของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่เขียนซ่อมไว้ก็มี ตอนเหนือกรอบบนของบานหน้าต่างและประตูของพระอุโบสถหลังนี้ ยังมีภาพเขียนโบราณ เขียนเป็นภาพเครื่องโต๊ะหมู่บูชาแบบจีนติดกระจกใส่กรอบ รวมทั้งหมด ๑๘ ภาพ อีกด้วย

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เด็กวัดแจ้ง รายงาน

 


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ