ผู้บัญชาการทหารบกเมียนมา เยี่ยมชมวัดอรุณ ฯ

พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ปฎิสันถารพลเอก อาวุโส โช วิน (Vice Senior General Soe Win) รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการทหารบกเมียนมา พร้อมภริยา และคณะ ในโอกาสที่เข้ากราบ และเยี่ยมชมวัด เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศกิกายน ๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ