ประวัติความเป็นมาของ พระวิหารวัดอรุณราชวราราม

ประวัติความเป็นมาของ พระวิหารวัดอรุณราชวราราม

พระวิหารวัดอรุณราชวราราม เป็นโบราณสถานที่มีความสวยสดงดงาม และมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของวัดอรุณราชวรารามอีกสถานที่หนึ่ง ตั้งอยู่ระหว่างมณฑปพระพุทธบาทจำลองกับหมู่กุฏิสงฆ์คณะ ๑ เป็นพระวิหารยกพื้นสูง เช่นเดียวกับพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก    

ลักษณะของพระวิหารนั้น มีหลังคาลด ๓ ชั้น มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสี หน้าบัน มีรูปเทวดาถือพระขรรค์นั่งอยู่บนแท่น ประดับด้วยลายกระหนก ลงรักปิดทอง ประดับกระจกสี มีมุขทั้งด้านหน้าและด้านหลัง บริเวณด้านหน้าของพระวิหารด้านหน้ามีประตูทางเข้า ๓ ประตู ด้านหลังมี ๒ ประตู 

บริเวณผนังด้านนอกประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีลายก้านแย่งขบวนไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๓ ได้ทรงสั่งตรงเข้ามาจากเมืองจีน เพื่อใช้ในการประดับพระวิหาร วัดอรุณราชวรารามแห่งนี้โดยเฉพาะ

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

พระวิหารวัดอรุณราชวราราม  ถือเป็นโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีความผูกพันกับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิสหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒  พระองค์ท่านทรงเป็นผู้บูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชวรารามหมดทั้งพระอาราม 

และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงเป็นผู้โปรดให้หล่อพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือ พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร พระประธานในพระวิหารหลังนี้ ซึ่งที่ความศักดิ์สิทธิ์และสวยสดงดงาม เป็นที่เคารพบูชาของหมู่คณะสงฆ์และชาววัดอรุณตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เด็กวัดแจ้ง รายงาน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ