ประวัติความเป็นมาของ พระวิหารวัดอรุณราชวราราม

ประวัติความเป็นมาของ พระวิหารวัดอรุณราชวราราม

พระวิหารวัดอรุณราชวราราม เป็นโบราณสถานที่มีความสวยสดงดงาม และมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของวัดอรุณราชวรารามอีกสถานที่หนึ่ง ตั้งอยู่ระหว่างมณฑปพระพุทธบาทจำลองกับหมู่กุฏิสงฆ์คณะ ๑ เป็นพระวิหารยกพื้นสูง เช่นเดียวกับพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก    

ลักษณะของพระวิหารนั้น มีหลังคาลด ๓ ชั้น มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสี หน้าบัน มีรูปเทวดาถือพระขรรค์นั่งอยู่บนแท่น ประดับด้วยลายกระหนก ลงรักปิดทอง ประดับกระจกสี มีมุขทั้งด้านหน้าและด้านหลัง บริเวณด้านหน้าของพระวิหารด้านหน้ามีประตูทางเข้า ๓ ประตู ด้านหลังมี ๒ ประตู 

บริเวณผนังด้านนอกประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีลายก้านแย่งขบวนไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๓ ได้ทรงสั่งตรงเข้ามาจากเมืองจีน เพื่อใช้ในการประดับพระวิหาร วัดอรุณราชวรารามแห่งนี้โดยเฉพาะ

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

พระวิหารวัดอรุณราชวราราม  ถือเป็นโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีความผูกพันกับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิสหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒  พระองค์ท่านทรงเป็นผู้บูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชวรารามหมดทั้งพระอาราม 

และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ทรงเป็นผู้โปรดให้หล่อพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือ พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร พระประธานในพระวิหารหลังนี้ ซึ่งที่ความศักดิ์สิทธิ์และสวยสดงดงาม เป็นที่เคารพบูชาของหมู่คณะสงฆ์และชาววัดอรุณตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เด็กวัดแจ้ง รายงาน


แชร์บน