พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร พระประธานในพระวิหารวัดอรุณราชวราราม

ประวัติความเป็นมาของ พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร พระประธานในพระวิหารวัดอรุณราชวราราม

พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร เป็นพระพุทธรูปสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ประดิษฐานเป็นองค์พระประธานอยู่บนแท่นไพทีเหนือฐานชุกชีขนาดใหญ่ในพระวิหารของวัดอรุณราชวราราม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีหน้าตักกว้าง ๖ ศอก หล่อด้วยทองแดงปิดทองทั้งองค์ 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ตามประวัติกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โปรดให้หล่อขึ้น พร้อมกับพระประธานในพระอุโบสถของวัดสุทัศนเทพวราราม องค์หลวงพ่อ พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ 

ท่านเคยแสดงปาฏิหาริย์ให้ทางวัดค้นพบพระบรมธาตุสำคัญบนพระเศียรของท่านมาแล้วในอดีต กล่าวคือเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๖ ในสมัยของพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วน อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขณะนั้น ยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมไตรโลกาจารย์ ได้เห็นแสงสว่างปรากฏขึ้นตรงบริเวณพระวิหารจากห้องที่ท่านจำวัดอยู่ 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

และก่อนหน้านั้นพระครูใบฎีกาเจริญ ผู้เฝ้าพระวิหารก็ได้เห็นแสงพระรัศมี ลอยฉวัดเฉวียนอยู่ที่บริเวณองค์พระประธาน แล้วหายเข้าไปที่พระเศียรถึง ๒ ครั้ง พระเดชพระคุณสมเด็จฯท่าน จึงได้ให้พระครูใบฎีกาเจริญ ปีนขึ้นไปดูที่พระเศียรขององค์หลวงพ่อ พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร

จึงได้พบพระบรมธาตุจำนวน ๔ พระองค์ บรรจุไว้อยู่ในโกศ ๓ ชั้น ประกอบไปด้วยโกศเงิน โกศนาค โกศทองคำ เมื่อเดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๔๙๖ ข่าวการค้นพบพระบรมธาตุดังกล่าว ยังความปราบปลิ้มปิติยินดี แด่หมู่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม และพี่น้องชาววัดอรุณเป็นอย่างยิ่ง

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เด็กวัดแจ้ง รายงาน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ