พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ประจำ พระวิหาร วัดอรุณราชวราราม

พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ประจำ พระวิหาร วัดอรุณราชวราราม 

พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ประจำพระวิหารวัดอรุณราชวรารามองค์นี้ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง องค์หลวงพ่อประดิษฐานอยู่บนแท่นหน้าพระอรุณหรือพระแจ้ง และพระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร พระประธานในพระวิหารวัดอรุณแห่งนี้ มีขนาดหน้าตักกว้าง ๗๐ เซนติเมตร

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก       

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ เดิมประดิษฐานอยู่ที่ศาลาการเปรียญหลังเก่าที่ทางวัดได้รื้อออกไปแล้ว แต่เดิมมีการพอกปูนซ่อนองค์หลวงพ่อไว้ทั้งองค์ ซึ่งสันนิษฐานกันว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่หลบภัยจากพม่า เมื่อคราวกรุงศรีอยุธยาแตก ครั้งที่ ๒ ในปีพุทธศักราช ๒๓๑๐ 

แล้วนำหลบซ่อนล่องเรื่อมาเมื่อคราวตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อมาภายหลังเมื่อปูนที่พอกองค์พระเกิดกะเทาะแตกออก จึงพบปรากฏเป็นองค์พระพุทธรูปสำริดโบราณ ศิลปะสมัยสุโขทัย ซึ่งมีความสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่ง 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามจึงได้อัญเชิญองค์หลวงพ่อสุโขทัย เข้ามาประดิษฐานไว้ ณ พระวิหารวัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้ศรัทธาได้มีโอกาสกราบไหว้สักการบูชา ขอพรจากองค์หลวงพ่อ  เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เด็กวัดแจ้ง รายงาน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ