ประวัติความเป็นมาของ ยักษ์วัดแจ้ง หรือ ยักษ์ยืนวัดอรุณ

ประวัติความเป็นมาของ ยักษ์วัดแจ้ง หรือ ยักษ์ยืนวัดอรุณ

ยักษ์วัดแจ้ง หรือ ยักษ์ยืนวัดอรุณ เป็นประติมากรรมโบราณอันล้ำค่าของวัดอรุณราชวราราม ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีทั้งพี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีด้วยกัน ๒ ตน มีสถานที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าประตูซุ้มยอดมงกุฎทางเข้าพระอุโบสถด้านทิศตะวันออก ลักษณะเป็นรูปยักษ์ยืน มือทั้งสองกุมกระบอง อยู่บนแท่นสูงประมาณ ๓ วา

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ยักษ์ที่ยืนอยู่ทางด้านทิศเหนือ ตัวสีขาวคือ สหัสเดชะ ส่วนยักษ์ที่ยืนอยู่ทางด้านทิศใต้ ตัวสีเขียวคือ ทศกัณฐ์ ปั้นด้วยปูนประดับกระเบื้องเคลือบสีเป็นลวดลาย มีลักษณะสวยงามวิจิตรตระการตา ด้านหน้ายักษ์ทั้ง ๒ ตน มีสิงโตโบราณแกะสลักจากหิน ตั้งอยู่ด้านละ ๓ ตัว

ตามประวัติของการสร้างยักษ์วัดอรุณ แต่เดิมสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โดยทรงโปรดให้ หลวงเทพกัน ช่างปั้นฝีมือดีเป็นผู้ปั้น ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๓ ในสมัยพระเดชพระคุณ พระพิมลธรรม นาค เป็นเจ้าอาวาส ได้เกิดฝนตกหนัก มีอสุนีบาตตกถูกยักษ์หน้าพระอุโบสถด้านทิศเหนือ คือ สหัสเดชะ พังลงมา

 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

จึงได้สร้างขึ้นใหม่เป็นยักษ์คู่ที่มีความสวยสง่างามดั่งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน ยักษ์วัดแจ้ง หรือยักษ์ยืนวัดอรุณราชวราราม ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญของวัดอรุณราชวราราม ที่มีตำนานเล่าขานถึงปาฏิหาริย์ความศักดิ์สิทธิ์ของยักษ์โบราณสองตนนี้มากมายหลายเรื่องเล่า ตั้งแค่ครั้งอดีตกาลจนมาถึงยุคปัจจุบัน

ยักษ์โบราณคู่นี้เป็นที่เคารพบูชาของลูกหลานชาววัดอรุณและละแวกใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง  ที่มักจะพากันแวะเวียนมากราบไหว้ขอพร โดยเฉพาะเรื่องความรักและชีวิตคู่ให้สมหวัง หรือบ้างก็มาขอพรให้ชีวิตได้พบแต่ความสุขความเจริญ กันอยู่เป็นประจำ

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เด็กวัดแจ้ง รายงาน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ