ประตูซุ้มยอดมงกุฎ วัดอรุณราชวราราม

ประตูซุ้มยอดมงกุฎ วัดอรุณราชวราราม

ประตูซุ้มยอดมงกุฎ เป็นประตูสำคัญด้านหน้าที่จะเข้าสู่บริเวณพระอุโบสถ อยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางพระระเบียงพระอุโบสถด้านทิศตะวันออก สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เป็นประตูจตุรมุข หลังคา ๓ ชั้น เฉลียงรอบมียอดเป็นทรงมงกุฎประดับด้วยกระเบื้องถ้วยสลับสี

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ ช่อฟ้า ใบระกา หัวนาค และหางหงส์เป็นปูนประดับกระเบื้องถ้วย หน้าบันเป็นปูนปั้นประดับกระเบื้องถ้วย มีลวดลายใบไม้ดอกไม้เชิงกลอน คอสองประดับด้วยกระเบื้องถ้วยเช่นเดียวกัน เสาในร่วมมุขหน้าใช้ไม้สัก มีความสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่ง

ประตูซุ้มยอดมงกุฎนี้ เมื่อปีรัตนโกสินทร์ศก ๑๒๔ หรือปีพุทธศักราช ๒๔๔๘ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  ได้มีความชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก พระยาราชสงครามจึงกราบบังคมทูลว่า    ถ้าจะโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมใหม่ 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมเป็นจำนวนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท เพราะเกรงจะเป็นอันตรายเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินทอดผ้าพระกฐิน พระองค์จึงทรงโปรดให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งหมด   โดยมีพระกระแสรับสั่งให้คงรูปแบบเหมือนเดิมไว้อย่าได้มีการเปลี่ยนแปลง

ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ประตูซุ้มยอดมงกุฎแห่งนี้ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหญ่อีกครั้ง ซึ่งการบูรณะในครั้งนี้ ก็ยังคงรูปเดิมที่มีความสวยสดงดงามไว้เช่นในอดีต

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เด็กวัดแจ้ง รายงาน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ