พระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวราราม

พระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวราราม

พระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวราราม ตั้งอยู่บริเวณหน้าพระปรางค์ ด้านเหนือซุ้มประตูพระเกี้ยว เป็นพระอุโบสถดั้งเดิมของวัดอรุณราชวรารามที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา คู่กับพระปรางค์องค์เดิม มีลักษณะเป็นรูปทรงเตี้ย มีมุขทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 

ที่หน้าบันทำเป็นลายกระหนกปิดทองประดับกระจกไม่มีกำแพงแก้ว ที่ผนังด้านนอกหน้าพระอุโบสถน้อย ตรงกลางเจาะเป็นรูใส่ถ้วยกระเบื้องกลมๆ สมัยเก่าไว้รวม ๙ รู เรียงเป็นแถว ๓ แถว แถวละ ๓ รู ตามประวัติเล่ากันว่าเป็นปริศนาลายแทง “วัดอรุณราชวราราม เป็นวัดที่มี ๙ รู” 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เดิมมีการโบกปูนปิดรูทับไว้ทั้งหมด แต่เมื่อครั้งซ่อมแซมพระอุโบสถน้อยขึ้นใหม่ จึงได้พบเห็นรูปริศนาธรรมดังกล่าว มุขหลังของพระอุโบสถน้อย เป็นที่ประดิษฐานพระสังกัจจายน์โบราณ หน้าตักกว้าง ๒ ศอก เป็นพระในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคต้น ลงรักปิดทองสวยงาม 

ที่บานประตูพระอุโบสถน้อย ด้านนอกเป็นลายรดน้ำรูปทหารและมีรูปดอกไม้ประดับ บานประตูด้านในเป็นภาพเขียนสีเทวดาแบบทวารบาลทุกบาน หน้าต่างพระอุโบสถน้อย ด้านนอกเป็นลายรดน้ำรูปดอกไม้ ด้านในเป็นภาพสีรูปฉัตรเบญจา และดอกไม้ร่วงเหมือนกันทุกบาน

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เด็กวัดแจ้ง รายงาน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ