หลวงพ่อรุ่งมงคล พระประธานในพระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวราราม

หลวงพ่อรุ่งมงคล พระประธานในพระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวราราม

ภายในพระอุโบสถน้อยวัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ มีฐานชุกชีโบราณ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มีศิลปะการสร้างต่างกันจำนวนถึง ๒๙ องค์ เป็นพระพุทธรูปปางนั่งบ้าง ปางยืนบ้าง องค์พระประธานในพระอุโบสถน้อยหลังนี้ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นโบราณ ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง 

ตามประวัติวัดสันนิษฐานว่า เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่คู่กับพระอุโบสถน้อยหลังนี้มาแต่เดิม ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จะทรงเสด็จมาตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี พร้อมทั้งตั้งวัดอรุณให้เป็นวัดหลวงในวัง 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

มีพระนามว่า หลวงพ่อรุ่งมงคล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของวัดอรุณราชวรารามอีกองค์หนึ่ง ส่วนสาเหตุที่มีพระพุทธรูปมาประดิษฐานเป็นจำนวนมากในพระอุโบสถน้อยหลังนี้ สันนิษฐานกันว่า พระพุทธรูปปางต่างๆ นอกจากองค์หลวงพ่อรุ่งมงคลแล้ว 

ล้วนเป็นพระพุทธรูปโบราณ ที่ได้ทำการอัญเชิญขนย้ายออกมาจากพระวิหารน้อย และศาลาการเปรียญหลังเก่าที่ถูกรื้อออกไป ทางวัดจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ พระอุโบสถน้อยหลังนี้ เพื่อให้ท่านพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสกราบไหว้บูชา

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เด็กวัดแจ้ง รายงาน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ