พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม

พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม

ภายในพระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ ผู้เป็นพระมหาราชที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้กอบกู้เอกราชให้พวกเราชาวไทยได้พ้นจากความเป็นทาสของพม่ารามัญ เมื่อคราวกรุงศรีอยุธยาแตก ครั้งที่ ๒ ในปีพุทธศักราช ๒๓๑๐

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

พระบรมรูปสำคัญดังกล่าวคือ พระบรมรูปหล่อขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ลักษณะของพระบรมรูป ทรงฉลองพระองค์ทรงเครื่องพระมหากษัตริย์เต็มยศ ประทับนั่งห้อยพระบาท ตามประวัติวัดแจ้งว่า สร้างขึ้นในสมัย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมสิริชัย บุญเลิศ อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๑๓ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ 

ทางด้านขวาของพระบรมรูปหล่อ ยังมีศาลสถิตดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน ที่สร้างขึ้นในสมัยของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชวิสุทธิญาณ อยู่ ขณะทรงสมณศักดิ์ เป็นพระศากยบุตติยวงศ์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

และทางด้านซ้ายของพระบรมรูปของพระองค์ท่าน ยังเป็นที่ประดิษฐานของรูปหล่อ พระยาพิชัยดาบหัก ทหารคู่พระทัยคู่กายของพระองค์ท่านอีกด้วย พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม เป็นบรมรูปสำคัญที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง 

พระบรมรูปของพระองค์ท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั่วโลก ซึ่งเมื่อได้มีโอกาสเดินทางมาที่วัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ จะต้องเข้ามากราบไหว้ขอพรจากพระองค์ท่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวทุกครั้ง

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เด็กวัดแจ้ง รายงาน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ