ประกาศปิดวัดอรุณราชวราราม เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

ประกาศปิดวัดอรุณราชวราราม เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดหนักในระลอกใหม่อยู่ในขณะนี้ เป็นสถานการณ์อันตรายที่น่าเป็นห่วงในสุขภาพของพี่น้องประชาชนผู้จะเดินทางมาเที่ยวชมความงดงามโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวรารามเป็นอย่างยิ่ง

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวม คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในเบื้องต้นจึงขอประกาศระงับการเดินทางยังวัดอรุณราชวราราม ตั้งแต่วันที่ 6 - 31 มกราคม 2564

ด้วยความห่วงใยและเพื่อเป็นการอำนวยความสดวกแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ใจบุญ ที่พลาดโอกาศเดินทางมาเที่ยวชมความสวยสดงดงามของโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ในช่วงเวลาดังกล่าว คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

จึงได้เมตตาสั่งการให้ สำนักงานเลขานุการวัดอรุณราชวรารามโดย ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประสานงานกับทางลูกหลานชาววัดอรุณ โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) 

จัดทำแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบเสมือนจริง เพื่อนำเสนอวัดอรุณราชวรารามในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครนำเสนอมาก่อน ในชื่อ แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เพื่ออำนวยความสดวกแก่ท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนไทยและชาวต่างประเทศ ได้มีโอกาสสำผัสการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณ แบบเสมือนจริงทางออนไลน์

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เป็นการนำเสนอภาพและคลิปวีดีโอความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม พร้อมบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาโดยละเอียดแบบสมบูณร์ที่สุด เท่าที่เคยมีการนำเสนอมาของโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ในรูปแบบเสมือนจริง 360 องศา 

ซึ่งท่านสามารถสแกน QR Code แอฟเดียวเที่ยวทั่ววัด หรือคลื๊กที่ลิ้งค์ https://360.kaenkaewontour.com/watarun เพื่อการเที่ยวชมความงดงามของวัดอรุณราชวรารามได้ทั้งพระอารามทางออนไลน์ คลิ๊กชมคลิปประวัติการสร้างและประวัติความเป็นมาวัดอรุณราชวรารามได้ทั้งพระอาราม 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ใครเป็นผู้สร้างโดยละเอียดตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางมาเที่ยวชมโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ว่ามีสิ่งใดและตั้งอยู่ในทิศทางใด เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญของประเทศ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งทางทีมงาน แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน ได้จัดทำแอฟการท่องเที่ยววัดอรุณราชวรารามในรูปแบบดังกล่าวเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ซึ่งในขั้นต้นพร้อมนำเสนอในส่วนของภาษาไทยก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ทดลองใช้งานเป็นกลุ่มแรก และจะเร่งพัฒนาให้เป็นระบบ 3 ภาษา ในเร็ววันนี้

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

Announcement of the closure of Wat Arun For safety in the situation of the coronavirus outbreak 2019 (COVID-19)

In the current situation of the novel coronavirus outbreak (COVID-19) in a new wave, It is a dangerous situation that is worrisome in the health of brothers and sisters who will come to visit the beautiful and important ancient relics of Wat Arun.

For the safety of brothers and sisters as a whole The Sangha of Wat Arun, by Luang Por Phratharmaratanadilok (Somkiat Kovitho, Phor. 9) Director of the Sangha Sangha Association, Region 9 Abbot of Wat Arun Ratchawararam Initially, we would like to announce the suspension of our travel to Wat Arun. From 6 - 31 January 2021

With care and in order to give happiness to parents, brothers and sisters, philanthropic people Who missed the opportunity to visit the beauty of the ancient archaeological site, important relics of Wat Arun During that time The clergy of Wat Arun Ratchawararam Temple By Phradej Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok (Somkiat Kovitho, Phor. 9) Director of the Sangha Sangha Association, Region 9 Abbot of Wat Arun Ratchawararam

Therefore gave mercy orders Secretary Office of Wat Arun Ratchawararam by Phra Khru Palad Dilokwat (Chumphon Nitisaro) Secretary of Wat Arun Ratchawararam - Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam And Phra Kru Winaithorn Jiradej Jirathecho, Assistant Abbot of Wat Arun, Ratchawararam Temple Coordinated with the children of Wat Arun by Mr. Wit Wat Arun (Akarawit Rattanaprasit)

Create a virtual ecotourism application. To present the new Wat Arun Ratchawararam in a new way that has not been previously presented in the name Kaenkaew On Tour by Kaon to provide more pleasure to parents, brothers and sisters, Thai people and foreigners. Have the opportunity to visit the beautiful beauty of the ancient relics of Wat Arun. Virtual reality online

It is a presentation of pictures and video clips of the beauty of Wat Arun Ratchawararam. Along with telling the history of the story in detail in the most complete way Ever had a presentation of the ancient relics of Wat Arun Ratchawararam. In a virtual 360 degree format

Which you can scan a single QR Code to travel around the temple Or click on the link https://360.kaenkaewontour.com/watarun To explore the beauty of Wat Arun and the monastery online. Click to see the clip of the building history and the history of Wat Arun.

How has the history Who created it in detail from the past to the present. As a guide to travel to visit the ancient relics of Wat Arun Ratchawararam That there are things and in which direction To be a guideline for conservation tourism of the country's important ancient sites After the situation of the coronavirus outbreak 2019

In which the team Kaenkaew On Tour by Kachon has organized a tour of Wat Arun Rachawararam in this format in 3 languages: Thai, Chinese, and English, initially ready to present in the Thai language section first. To give opportunity for Thai people to try using the first group And will accelerate development into a 3-language system soon

 

宣布關閉鄭王廟 為了確保在2019年冠狀病毒爆發的情況下的安全性(COVID-19)

在新一輪新的冠狀病毒爆發(COVID-19)的現狀下, 危險的境況使兄弟姐妹們的健康狀況堪憂,他們將前來參觀阿倫寺美麗的古蹟。

為了整個兄弟姐妹的安全 瑯勃拉邦的阿倫寺僧伽 Phratharmaratanadilok(Somkiat Kovitho,Ph.9),第9區Sangha Sangha協會主任,Arun Ratchawararam寺的住持 最初,我們想宣布中止前往鄭王廟的旅行。 2021年1月6日至31日

帶著愛心並為了給父母,兄弟姐妹幸福 誰錯過了參觀古老考古遺址之美的機會,這是鄭王廟的重要遺跡 在那段時間內 掃管R阿倫拉差瓦拉拉姆神職人員 作者:Phradej Phrakhun Luang Por Phratharmaratanadilok(Somkiat Kovitho,Ph.9),第9區Sangha Sangha協會主任,Arun Ratchawararam寺的住持

因此發出了憐憫命令 黎明寺(Ratawararam)秘書辦公室 Phra Khru Palad Dilokwat(Chumphon Nitisaro)黎明寺的秘書-黎明寺的助理住持 和拉差瓦拉拉姆寺(Ratawararam Temple)的鄭王廟助理住持Phra Kru Winaithorn Jiradej Jirathecho 機智的阿倫先生與阿倫寺的孩子們協調 Rattanaprasit)

創建一個虛擬的生態旅遊應用程序。 以全新的方式展示新的鄭王廟(Wat Arun Ratchawararam),以前沒有以Kaon的名字Kaenkaew On Tour呈現,以為父母,兄弟姐妹,泰國人和外國人提供更多的樂趣。 有機會參觀阿倫寺的古代遺蹟的美麗。 在線虛擬現實

是對美麗的黎明寺Ratchawararam圖片和視頻剪輯的演示 以最完整的方式詳細講述故事的歷史 曾經介紹過Wat Arun Ratchawararam的古代文物。 虛擬360度格式

您可以掃描單個QR碼在寺廟周圍旅行 或點擊鏈接 https://360.kaenkaewontour.com/watarun 在網上探索黎明寺和修道院的美麗。 單擊以查看建築物歷史記錄和黎明寺的歷史記錄。

歷史如何 從過去到現在誰詳細地創建了它。 作為旅行的指南,參觀阿倫寺(Ratawaratararam)的古蹟。 那裡是什麼,朝哪個方向 成為該國重要考古遺址保護旅遊的指南 2019年冠狀病毒爆發後

其中團隊 Kachon的Kaenkaew On Tour組織了以3種語言(泰語,中文和英語)進行的Arun Rachawararam寺的遊覽,最初準備首先在泰語部分進行介紹。 讓泰國人有機會嘗試使用第一組 並將很快加速開發成3語言系統

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

เครดิต หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม https://publish.kachon.com/355841

 


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ