พระแท่นบรรทม พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ในพระวิหารน้อย วัดอรุณราชวราราม

พระแท่นบรรทม พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ในพระวิหารน้อย วัดอรุณราชวราราม

พระแท่นบรรทมขององค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ประดิษฐานอยู่ ณ พระวิหารน้อย วัดอรุณราชวราราม เป็นพระแท่นบรรทมเก่าแก่โบราณที่มีลวดลายแกะสลักงดงาม เป็นของดั้งเดิมที่มีอยู่คู่กับวัดอรุณราชวรารามมาช้านาน 

ตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ พระองค์ยังทรงครองพระยศที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ได้เสด็จมาประทับอยู่ที่พระราชวังเดิมกรุงธนบุรี และทรงเสด็จออกมาดูแลการบูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชวรารามทั้งพระอาราม 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ตามประวัติวัดกล่าวไว้ว่า พระแท่นบรรทมนี้ เหล่าข้าราชบริพารในสมัยนั้นได้จัดหาพระแท่นบรรทมหลังนี้ มาไว้เพื่อให้พระองค์ได้ทรงไว้ใช้บรรทมพักผ่อนพระอิริยาบถ ในขณะทรงงานซ่อมแซมวัดอรุณทั้งพระอาราม พระแท่นบรรทมหลังนี้นั้น สันนิฐานกันว่า น่าจะสร้างขึ้นโดยชาวต่างชาติ เพราะมีศิลปะรูปแบบและลวดลายเป็นของชาวตะวันตก 

ลักษณะของพระแท่นบรรทมหลังนี้ เป็นพระแท่นบรรทมที่มีเสา ๖ เสา ด้านบนมีหลังคาทรงโค้ง   แกะสลักลวดลายสวยสดงดงาม มีการเขียนภาพสีและลวดลายในแบบของชาวตะวันตกผสมลายไทยที่ใต้หลังคาและที่เสาของพระแท่น มีการลงรักปิดทองทั่วทั้งพระแท่นบรรทมทั้งหลัง มีความสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่ง

Chapter 11.2 History of the reclining Buddha image of King Buddha Lertlah Naphalai, Rama II in the Viharn Noi Wat Arun Ratchawararam (with clip)

The reclining Buddha image of King Phra Phuttha Lertlah Naphalai, King Rama II, is enshrined at the Viharn Noi, Wat Arun. It is an old ancient bed with beautiful carved patterns. It is the original item that has been paired with Wat Arun for a long time.

Since the reign of King Buddha Lertlah Napalai, King Rama II still held the title Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Came to stay at the former Royal Palace of Thonburi And came out to take care of the restoration of Wat Arun and the monastery

As the history of the temple said This bed The royal courtiers at that time provided this bed. Came to allow him to be used to sleep and rest While repairing the whole temple of Arun The bed after this It is assumed that Should have been built by a foreigner Because there are Western art forms and designs

The nature of this post It is a reclining Buddha statue with 6 pillars on top with a curved roof. Carved patterns, beautiful and beautiful. There are paintings and patterns in western style mixed with Thai designs under the roof and at the pillar of Phra Thaen There was a gilding all over the entire bed. Is very beautiful and beautiful

第11.2章在Viharn Noi中臥佛Lertlah Naphalai Rama II國王的臥佛像的歷史掃管R阿倫Ratchawararam(帶夾)

Phra Phuttha Lertla Naphalai Rama II國王的臥床供奉在鄭王廟的Viharn Noi。這是一張古老的古老床,上面刻有精美的圖案。這是與Arun寺配對很長時間的原始物品。

自佛陀勒塔拉·納帕萊(Lertlah Napalai)國王統治以來,拉瑪二世(Rama II)國王仍瑪哈·查克里·詩琳通公主殿下來留在吞武里的前皇宮出來照顧阿倫寺和修道院

正如神廟的歷史所說這張床當時的皇家朝臣們提供了這張床。來讓他習慣睡覺和休息修理整個阿倫神廟時之後的床假設應該是外國人建造的因為有西方藝術形式和設計

這篇文章的性質這是一座臥佛像,頂部有6根柱子,頂部有弧形屋頂。雕刻花紋,美麗動人。在Phra Thaen的屋頂和柱子下,有西式的繪畫和圖案與泰國的設計混合在一起。整張床上都燙金。非常美麗和美麗

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ