ถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมกิตติมุนี

ถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมกิตติมุนี

พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๘๖ ปี พระธรรมกิตติมุนี (สาย ฐานมงฺคโล ป.ธ.๗, พธ.ด.) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เมื่อ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่มแชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ