หอไตรวัดอรุณราชวราราม

หอไตรวัดอรุณราชวราราม

หอไตรวัดอรุณ เป็นประติมากรรมโบราณอันทรงคุณค่าของวัดอรุณราชวราราม มีอยู่ด้วยกัน ๒ หอ หอไตรหลังแรกตั้งอยู่ทางด้านหน้าของหมู่กุฏิคณะ ๑ ติดกับสระน้ำมนต์วัดอรุณและรั้วด้านทิศตะวันตกของพระปรางค์ ลักษณะของหอไตรหลังแรกนี้ ไม่มีช่อฟ้าใบระกา 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ทำเป็นปูนปั้นประดับกระเบื้องถ้วยเป็นชิ้นๆ หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสี กรอบหน้าต่างเป็นปูนปั้นลายดอกไม้ ลงรักปิดทอง หอไตรหลังที่สอง ตั้งอยู่มุมด้านทิศเหนือหน้าหมู่กุฏิคณะ ๗ ลักษณะของหอไตรหลังนี้ มีช่อฟ้าใบระกา ลงรักปิดทอง และประดับกระจกบานหน้าต่างเป็นลายรดน้ำรูปต้นไม้ 

Chapter 14 History of Hor Sai, Wat Arun, Ratchawararam (with clip)

The Hall of Wat Arun is a valuable ancient sculpture of Wat Arun. There are two halls. The first Hor Sai is located in front of the cloister group 1 next to the holy water pool, Wat Arun and the west fence of the Prang. The nature of this first chamber No grove

Made of stucco decorated with porcelain tiles Roof with colored tiles The window frame is stucco, lacquered flowers and gilded lacquer after the second Located in the north corner in front of the cloister group 7 characteristics of the Hor Sai after this There is a bouquet of leaves, lacquered, gilded and decorated with a glass window in a watering pattern.
.....
Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

第十四章賀賽,鄭王廟,拉差瓦拉蘭(帶短片)

阿倫霍賽神廟是阿倫寺的珍貴古代雕塑。有兩個大廳,第一個Hor Sai位於第一迴廊的前面,毗鄰聖水游泳池,鄭王廟和Prang的西柵欄。第一個房間的性質沒有樹林

由灰泥製成,飾有瓷磚彩色瓷磚屋頂窗框是灰泥,上漆的花朵和第二層之後的鍍金漆。在此之後,它位於Hor Sai的7個迴廊群前面的北角一束葉子經過上漆,鍍金並以玻璃窗澆水裝飾。
.....
單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เด็กวัดแจ้ง รายงาน


แชร์บน
 
 

ข่าวสาร และกิจกรรมอื่นๆ